8.2.2019

Jalostustoimikunta tiedottaa jäsenistölle näyttelysääntöjä täydentävistä osioista.

 Kohtaan A.2. Osallistumisoikeus, on lisätty seuraava kappale: "Koirat, joista on lähetetty Kennelliittoon eläinlääkärintodistus kirurgisesta toimenpiteestä rakenteellisen ja perinnöllisen sairauden/vian osalta, eivät saa osallistua näyttelyihin."

 

4.2.2019

Jalostustoimikunta tiedottaa..

Virallisiin terveystutkimuksiin tuli sähköinen ennakkolähete pakolliseksi 1.1.2019 alkaen. Kennelliiton jäsen saa alennusta ennakkoon Omakoira-palvelussa tehdystä lähetteestä.

Silmätarkastuksia  ei ole  vielä sähköistetty. Myöskään selän tutkimukseen ei sähköistä ennakkolähetettä voida tehdä.

https://www.kennelliitto.fi/tilaaterveystutkimus?fbclid=IwAR1Y2W_bnG0KoSQWdFbE0VBuS-USqeIeJSLUGtRRRm2bm5LaFJ9-308WxiQ  (1.1.2019)

 

Kennelliitto on päivittänyt luusto- ja niveltutkimusohjeet 1.1.2019.

"Ohjeissa tuodaan esille ettei koiran saama lausunto muutu ulkomaisen tuloksen perusteella. Jos koira on operoitu lonkka- tai kyynärniveldysplasian tai polvilumpioluksaation takia, koira saa kyseisen nivelen kohdalle merkinnän "operoitu". Merkintä operoitu huomioidaan lonkkien ja kyynärnivelten osalta indeksilaskennassa huonoimman luokan mukaisena tuloksena ja rinnastetaan jalostuskäytössä siihen. Myös patellaluksaation vuoksi operoidun koiran kohdalla asia huomioidaan jalostuskäytössä asteikon huonoimpana tuloksena. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tällaisia koiria ei Koirarekisteriohjeen mukaan saa käyttää jalostukseen (ohjeen kohta 7.5).

Ohjeisiin on myös kirjattu , että mikäli koiralle on sattunut tapaturma, jonka takia kyseistä niveltä ei voida arvostella, koira saa kyseisen nivelen kohdalla ”ei lausuntoa” merkinnän. Tällöin koiran tulos määräytyy vain toisen nivelen perusteella. Merkinnän saamiseksi jalostustietokantaan tulee terveystutkimuslähetteen mukana olla tapauksen sairauskertomus ja röntgenkuvat."

(https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/luusto-ja-niveltutkimusohjeet-paivittyvat-112019-alkaen) (18.1.2019)

 

16.1.2019

Tervehdys jalostustoimikunnalta,

tältä palstalta voit jatkossa lukea tiedostuksia cockerspanieleiden jalostukseen liittyvistä asioista.

Olemme saattaneet terveyslistaukset ajan tasalle.

Meihin voi ottaa yhteyttä edelleen sähköpostitse  cockereidenjalostustoimikunta(at)gmail.com.

Adult Onset Neoropathy
päivitetty 18.2.2019

Yksiväriset
Urokset
Terve / Clear

April Black Petrs ( Princ Tobias Od Bukove Studanky-Needs A Chance Black Petrs) red 12/18
Backhills Scandinavian Style (Lne Sam Someone To Hug – Backhills Natalie Wood) black 09/18
Honeywather’s Catch Of The Day (Ozzie Black Petrs – Manaca’s Makes People Talk) red 09/18

Northworth Fatal N'Woody(Northworth Jaggy Wood-Corralet Angie Girl) red 12/18
Northworth Jaggy Wood (Woodman Black Petrs – Northworth Madam’s match) red 02/15
Northworth Online Style (Backhills Scandinavian Style - Northworth Unseen Cry) black 02/15
Ten Grade’s Exact Online (Northworth Online Style – Northworth Exact So Elegant) red 2/18/)

 

Kirjavat

Urokset

Terve/Clear

Hochacntungsvoll Vom Shcloss Hellenstein ( Terriles Tysilio-Wundertute Vom Schloss Hellenstein) blue roan 6/18

Lingonberry's Emporio Armani ( Rainstorm's Latest News-Sugarstick's Crazy In Love) blue roan 12/18


Nartut
Terve / Clear

Corralet Angie Girl (Warriorlegend De Dorondon del Marquesado - Corralet Talisman I) red 11/18

Northworth Drama With Style( Backhills Scandinavian Style-Northworth Unseen Cry) black02/19

Northworth Origin Of Chanel ( Backhills Scandinavian Style- Northworth Unseen Cry) black12/18
Northworth Pop Star (Honeywater’s Catch Of The Day – Corralet Angie Girl) red 03/18
Northworth Target to Hit (Flyers Zim Bean – Northworth New Target) black11/18


Kirjavat
nartut
Terve / Clear

Francini’s Ayda (Francini’s Ciocco Balocco - Francini’s Liquirizia) liver & white 10/17
Francini’s Stracciatella (Francini’s Anymore – Francini’s Caffeina) liver roan 11/17
Kantelettaren Ainikki (Coastline Johnny B.Good – Kantelettaren Mielikki) blue roan 08/18
Nightlane’s One Lonely Rose (Backhills Your the Man la Night – Nightlane’s Goldenrose) blue roan 06/18

 

 

 

 

 

 

 

Jalostustarkastukset perustuvat rotujärjestön tai -yhdistyksen rodulle laatimaan ihanneprofiiliin, joka pohjaa rotumääritelmään sekä rodun nykyiseen käyttötarkoitukseen. Koira saa jokaisesta erillisestä arviointikohdasta tuloksen, joka voi olla rotukohtaisesti
ihanne, hyväksyttävä, ei-toivottava tai hylätty. Arviointitulokset ihanne sekä hyväksyttävä, ovat niitä tavoitteita, joihin jalostuksella pyritään. Arviotulokset ei-toivottava ja hylätty ovat sellaisia ominaisuuksia, jotka eivät ole rodun jalostustavoitteen mukaisia. Ei
toivottavien ominaisuuksien osalta, koiraa ei välttämättä suositella suljettavan pois jalostuksesta, mutta ominaisuus tulee huomioida partnerin valinnassa.

Ulkomuodon ihanneprofiilin laativat Cockerspanielit ry:n jalostustoimikunnan jäsenet Reia Leikola-Walden, Susanna Sinisaari-Kaislo ja Mariann Korpi.
Suomen Kennelliiton Terveydenedistämistyöryhmän päätöksellä hyväksyttiin viralliseksi 1.10.2018.
(Korjaus tehdään kohtaan 19.  huulet eli ihanne on 2 tiiviit, kiinteät)
Käyttäytymisen ihanneprofiili valmistuu rodullemme vuonna 2019.

Lisää tietoa jalostustarkastuksesta
https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-luonne-ja-kayttaytyminen/kayttaytymisen-jalostustarkastus.

Selite ihanneprofiiliin ; I= ihanne, N = hyväksyttävä, E= ei toivottu, H=hylätty

Alla linkit ulkomuodon ihanneprofiiliin sekä 2018 rotukohtaisen neuvottelun materiaaliin.

Ulkomuodon ihanneprofiili

Rotukohtaisen neuvottelun 2018 materiaali

Urokset
 
Backhill´s Fit As A Fiddler                         6/10/2018
(Billsor Kiterunner- Backhill´s Xpect A New Day)                                               
 
Benchmark Flying Blue News                          6/10/2018
(Rainstrom Latest News- Benchmark
 
Lingonberry´s Emporio Armani                        6/10/2018
(Rainstrom´s Latest News- Sugarstick´s Crazy In Love)
 
Lingonberry´s Källi                                 6/10/2018
(Shavian Here And There- Sugarstick´s Crazy In Love)
 
Shavian Here and There                              6/10/2018
(XXL Of Black Mirage- Two Pine´s Trionfo D´Amore)
 
Nartut 
 
Speck Line Savannah                                 6/10/2018
(Flashdance Kind Of Magic- Speck Line Tuulten Viemää)
 
Wild Darling Royal Light of Life                    6/10/2018
(Leading Light Dom Perignon- Debbie´s Lucky Daisy)