AON  

Adult Onset Neuropathy

KOIRAT JOIDEN IDETIFIKAATIO TESTIHETKELLÄ ON OLLUT PUUTTEELLINEN

päivitetty 6.7.2019

Urokset
Terve / Clear

 

April Black Petrs ( Princ Tobias Od Bukove Studanky-Needs A Chance Black Petrs) punainen12/18

Backhill´s Scandinavian Style (Line Sam Someone To Hug – Backhills Natalie Wood) musta 09/18

Cobarn Distant Drums (Lochranza Pathfinder- Guldkulans Classic Brilliant) punainen02/19

Honeywater’s Catch Of The Day (Ozzie Musta Petrs – Manaca’s Makes People Talk) punainen09/18

Manaca´s Trick of Tail (Fonesse Finlorian- Manaca´s Unblushing Dream) punainen

Northworth Jaggy Wood (Woodman Musta Petrs – Northworth Madam’s Match) punainen02/15

Northworth Online Style (Backhills Scandinavian Style - Northworth Unseen Cry) musta 02/15

Ten Grade’s Exact Online (Northworth Online Style – Northworth Exact So Elegant) punainen 2/18

kantajat/ carrier
sairaat/ affected

Nartut
Terve / Clear


Corralet Angie Girl (Warriorlegend De Dorondon del Marquesado - Corralet Talisman I) punainen 11/18

Northworth Cliche of Mine (Northworth Jaggy Wood- Manaca´s Yester Year) musta

Northworth Drama With Style (Backhill´s Scandinavian Style- Northworth Unseen Cry) musta 02/19

Northworth Origin Of Chanel ( Backhills Scandinavian Style- Northworth Unseen Cry) musta 12/18

Northworth Pop Star (Honeywater’s Catch Of The Day – Corralet Angie Girl) punainen 03/18

Northworth Target To Hit (Flyers Zim Bean – Northworth New Target) musta 11/18

Northworth Yeave Ho (Manaca´s Walk On The Wild Side- Northworth Lace A Lame) mustavalkoinen

Shavian Send Me An Angel(Canigou Love Em And Leave Me-Shavian Hey Look This Way) musta 02/19

Shavian That´s Me (Backhill´s Your The Man- Pretty Flower´s Written In Stars) musta 02/19

kantajat/ carrier
sairaat/ affected

13.7.2019

Geenitestilistat ovat jälleen käytössä.

AON listoja on kaksi. Toisessa listassa ovat koirat, joiden näyte on omistajan tms. ottama ilman että koiran identiteettiä on joku virallinen taho (eläinlääkäri tai kennelvalvoja) varmistanut. Toisen listan koirien näyte on ns. virallinen eli koiran identiteetti on varmistettu.

AMS:n osalta vielä kerrottakoon, että Kennelliiton DNA-työryhmä on esittänyt jalostustieteelliselle toimikunnalle, että cockerspanielin acral mutilation syndrome (AMS)-geenitestin DNA-tutkimustulosten tallennus aloitettaisiin, kun seuraavassa vaiheessa uusia rotuja otetaan mukaan sähköiseen tallennukseen. DNA-tutkimustulokset voidaan tallentaa, kun DNA-tutkimus on tehty Kennelliiton yhteistyölaboratoriossa. Eli nämä tulokset löydämem jossain kohtaa tulevaisuudessa Koiranetin tietokannasta.

AON-sairauden osalta käsittely DNA-työryhmässä on vielä kesken. Toiveena on, että saisimme samanlaisen päätöksen tästä kuin AMS:n kohdalla.

 

 

26.5.2019

Jalostustoimikunnan kannanotto Kennelliiton sopimusaihioihin

 

Jalostustoimikunnan mielestä Suomen Kennelliiton uudistetut vakiosopimuspohjat ovat lähtökohtaisesti hyviä ja onnistuneita.

Kuitenkin yhteisomistajuuden mahdollisuutta kasvattajalle kaivattaisiin. Nämä sopimuspohjat eivät siihen anna mahdollisuutta. On eri asia myydä pentu ja pidättää siitä jalostusoikeutta tai osa omistaa omakasvatti esimerkiksi esim. kasvattajakollegan tai vastaavan yhteistyökumppanin kanssa.

Toinen huomioitava kohde koskien uroksen sijoitussopimusta. Tässä sopimuspohjassa tulisi huomioida myös mahdollisuus sijoittaa aikuinen uros. Nyt sopimus lähtee pennun sijoittamisesta. Uroksen sijoittaminen eroaa nartun sijoituksessa siten, että uroksen lisääntymisessä ei suositeltavaa yläikärajaa esiinny, vaan urokset voivat jatkaa sukua pidemmän aikaan kuntonsa mukaan.

Nartunsijoitussopimuksessa on kohta jossa luovuttajalla on oikeus käyttää koiraa 6 näyttelyssä tai kokeessa vuosittain ja/ tai korkeintaan 15 päivää pitää koiraa hallussaan vuodessa.  Näiden ylityksistä tulisi kaikista koe tai näyttelykerroista sopia erikseen!  Tämä rajoittaa koiran sijoittamista, ainakin maantieteellisesti. Jos sijoitat koiran kauemmaksi itsestäsi, ei 15 vuorokautta hallussapitoa riitä mitenkään toteuttamaan välttämättä edes puolta näyttely- tai koekäynneistä.

 

 

26.5.2019

Cockerspanielit ry:n jalostustoimikunta

 

 

8.4.2019

Jalostustoimikunnan terveyslistaukset ovat toistaiseksi pois käytöstä. Listat palaavat jäsenistön käyttöön kun ne on tarkastettu. Jos kaipaat tietoa listoilta, ota yhteyttä jalostustoimikuntaan.

 

17.3.2019

Orthopedic Foundation for Animals (OFA) on tällä hetkellä ainoa joka tarjoaa Adult Onset Neurpathy (AON) geenitestiä koirille.  Ongelmalliseksi on muodostunut, että tutkimusketjussa ei välttämättä tarvita ns. virallista valvojaa eli eläinlääkäriä tai kennelvalvojaa.

Testi tilataan OFAn sivuilta syöttämällä koiran tiedot ja tutkimuskitti tulee postissa kotiin. Poskisoluja osannee harjata koiran suun limakalvoilta kuka tahansa. Sitten vain näyte postiin ja lopulta tulos kolahtaa sähköpostiin hienona todistuksena.

Mikä tekee tästä ongelmallisen?

Se, että tuloksella ei sitten ole mitään arvoa virallisesti katsoen. Jotta tulosta olisi luotettavat ja täyttäisi virallisen testin kriteerit tulee testattavan tunnistaa virkavelvollisen eläinlääkärin tai kennelvalvojan näytteenottohetkellä. OFAn lähetteessä ei tätä virallista valvojaa kaivata, eikä sille ole edes kohtaa mihin sen laitta. Eikä todistuksessa näy muuta kuin koiran tiedot ja tulos.

Mitä tarvitaan lisäksi tai miten tulisi menetellä että OFAn tulos voitaisiin hyväksyä?

Näyte pitäisi ottaa joko eläinlääkärin tai kennelvalvojan läsnä ollessa. Koiran siru tulee lukea varmistukseksi (kuten muissakin virallisissa tutkimuksissa). Virallisen valvojan tulisi toimittaa näyte analysoitavaksi; joko kennelvalvoja tai eläinlääkäri toimittaa näytteen eteenpäin. Ja lisäksi tarvitaan saatekirje, jossa valvoja vakuuttaa että näyte on otettu juuri ko. koirasta.

Ilman ns. lisävakuita tutkimustulos ei ole virallinen eikä sitä lisätä jalostustoimikunnan terveyslaitoihin eikä siitä myöskään voida maksaa geenitestisponsorointia.

 

Tämä ohjeistus on voimassa toistaiseksi.

8.2.2019

Jalostustoimikunta tiedottaa jäsenistölle näyttelysääntöjä täydentävistä osioista.

 Kohtaan A.2. Osallistumisoikeus, on lisätty seuraava kappale: "Koirat, joista on lähetetty Kennelliittoon eläinlääkärintodistus kirurgisesta toimenpiteestä rakenteellisen ja perinnöllisen sairauden/vian osalta, eivät saa osallistua näyttelyihin."

 

4.2.2019

Jalostustoimikunta tiedottaa..

Virallisiin terveystutkimuksiin tuli sähköinen ennakkolähete pakolliseksi 1.1.2019 alkaen. Kennelliiton jäsen saa alennusta ennakkoon Omakoira-palvelussa tehdystä lähetteestä.

Silmätarkastuksia  ei ole  vielä sähköistetty. Myöskään selän tutkimukseen ei sähköistä ennakkolähetettä voida tehdä.

https://www.kennelliitto.fi/tilaaterveystutkimus?fbclid=IwAR1Y2W_bnG0KoSQWdFbE0VBuS-USqeIeJSLUGtRRRm2bm5LaFJ9-308WxiQ  (1.1.2019)

 

Kennelliitto on päivittänyt luusto- ja niveltutkimusohjeet 1.1.2019.

"Ohjeissa tuodaan esille ettei koiran saama lausunto muutu ulkomaisen tuloksen perusteella. Jos koira on operoitu lonkka- tai kyynärniveldysplasian tai polvilumpioluksaation takia, koira saa kyseisen nivelen kohdalle merkinnän "operoitu". Merkintä operoitu huomioidaan lonkkien ja kyynärnivelten osalta indeksilaskennassa huonoimman luokan mukaisena tuloksena ja rinnastetaan jalostuskäytössä siihen. Myös patellaluksaation vuoksi operoidun koiran kohdalla asia huomioidaan jalostuskäytössä asteikon huonoimpana tuloksena. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tällaisia koiria ei Koirarekisteriohjeen mukaan saa käyttää jalostukseen (ohjeen kohta 7.5).

Ohjeisiin on myös kirjattu , että mikäli koiralle on sattunut tapaturma, jonka takia kyseistä niveltä ei voida arvostella, koira saa kyseisen nivelen kohdalla ”ei lausuntoa” merkinnän. Tällöin koiran tulos määräytyy vain toisen nivelen perusteella. Merkinnän saamiseksi jalostustietokantaan tulee terveystutkimuslähetteen mukana olla tapauksen sairauskertomus ja röntgenkuvat."

(https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/luusto-ja-niveltutkimusohjeet-paivittyvat-112019-alkaen) (18.1.2019)

 

16.1.2019

Tervehdys jalostustoimikunnalta,

tältä palstalta voit jatkossa lukea tiedostuksia cockerspanieleiden jalostukseen liittyvistä asioista.

Olemme saattaneet terveyslistaukset ajan tasalle.

Meihin voi ottaa yhteyttä edelleen sähköpostitse  cockereidenjalostustoimikunta(at)gmail.com.

Adult Onset Neoropathy
päivitetty 6.7.2019

Urokset

terveet/clear

Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein (Terriles Tysilio- Wundertüte vom Schloss Hellenstein) blue roan 06/18

Lingonberry Emporio Armani (Rainstorm Latest News- Sugarstick´s Crazy In Love) blue roan 12/18

Triplet  Old Master (Rancecraig Scottish Gent- Lochdene Silver Bell)  blue roan 06/18

Skjervtun´s Wanna Be (Casein´s  Campania- Skjervtun´s Playmate Express) orange roan 06/18

kantajat/ carrier
sairaat/ affected

Nartut
terveet/clear

Baysway Blue Ronnie (Bruno Prince- Baysway Blazing Kate) blue roan 06/18

Francini’s Ayda (Francini’s Ciocco Balocco - Francini’s Liquirizia) maksavalkoinen 10/17

Francini’s Stracciatella (Francini’s Anymore – Francini’s Caffeina) liver roan 11/17

Great Escape Shut The Duck Up (Baysway Lucky Dime- A One´s Teodora) blue roan 06/18

Kantelettaren Ainikki (Coastline Johnny B.Good – Kantelettaren Mielikki) blue roan 08/18

Nightlane’s One Lonely Rose (Backhills Your the Man la Night – Nightlane’s Goldenrose) blue roan 06/18

Triplet Haliotis Iris (Quilmhair Innis Dubh- Triplet Lapis Lazuli) musta 06/18

Triplet Irish Romance (Almanza Hit The Road Jack- Baysway Love Affair) blue roan 06/18

Triplet Oyster Pearl (Rancecraig Scottish Gent- Lochdene Silver Bell)  blue roan 06/18

Triplet Yes Indeed (Kyna By Request- Triplet Karamel)  blue roan 06/18

kantajat/ carrier


sairaat/ affected