Cockerspanielit ry:n sääntömääräinen vuosikokous 
lauantaina 19.10.2019 klo 14.00
Tampere
Tampereen Bakery Cafe, Tuomiokirkonkatu 26, 33100 Tampere

TYÖJÄRJESTYS

1) Kokouksen avaus
2) Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Pöytäkirjantarkastajien (2 kpl)  ja ääntenlaskijoiden (2 kpl) valinta
5) Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6) Seuraavan vuoden jäsenmaksut ja kirjaamismaksut
7) Toimintasuunnitelma ja samassa yhteydessä jäsenten valinta hallituksen esittämiin toimikuntiin vuodelle 2020 
8) Talousarvio vuodelle 2020 
9) Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2020
10) Hallituksen varsinaisten jäsenten valinta erovuoroisten tilalle    
11) Toiminnantarkastajien ja varamiesten valinta vuodelle 2020
12) Yhdistyksen edustajien valinta muihin hallintoelimiin ja kokouksiin
    a) Kennelliiton valtuusto 2020-2022 edustaja ja varajäsen: valtuustokaudelle 2020–2022 asetettavan ehdokkaan ja hänen varajäsenensä nimi- ja osoitetiedot sekä jäsennumero
        http://kenneluutiset.kennelliitto.fi/etusivu/kennelliiton-yleiskokous-kokoontuu-syksylla-tarkea-muistutus-yhdistyksille.html?p7=2&q= 
    b) Muut hallintoelimet ja kokoukset
13) Jalostustoimikunta kertoo: JTO ja PEVISA 2021-2025 
14) Muut kokouksen hyväksymät asiat huomioon ottaen yhdistyslain määräykset

Aineistopyynnöt 18.10.19 klo 20 mennessä sihteeri@cockerspanielit.fi