Tällä sivulla on tarpeellisia lomakkeita.

Astutusilmoitus

Astutusilmoitus (rtf)

Pentueilmoitus

Jalostusurosilmoitus

Ongelmaluonnelomake

Cockerspanieli on niittänyt mainetta paitsi positiivisessa myös valitettavasti negatiivisessa mielessä. Rodun negatiivinen maine liittyy pääosin sen luonteeseen eli puhutaan ns. ongelmacockereista. Koirista, jotka eivät olekaan tuoneet perheelleen sitä iloa, mitä niiltä etukäteen odotettiin.

Jalostustoimikunta tarvitsee rodun tilanteen kartoittamiseksi tietoa cockereista, joiden luonteen omistaja kokee ongelmalliseksi. Täyttämällä ongelmaluonnelomakkeen autat meitä työssämme. Yksittäisen koiran tiedot tulevat jalostustoimikunnan tietoon ja ne ovat mukana kasvattajapäivillä esitettävässä rodun tilannekatsauksessa.

Lisätietoja tarvittaessa:

Nina Menna

0407168927

cockereidenjalostustoimikunta(at)gmail.com
 

Käytöskyselylomake

Rotumme jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka. Ohjelman uusiminen on jo aloitettu ja nyt tarvitsemme apuanne, jotta ohjelmasta saadaan luotettava rotumme kaikkien ominaisuuksien mahdollisimman tarkka kuvaus. Tarvitsemme erityisesti tietoa koirien käyttäytymisestä jokapäiväisissä tilanteissa. Vastaa myös siinä tilanteessa, ettei Sinulla ole mitään huomauttamista koirastasi. Toivomme erityisesti aikuisten yli 2-vuotiaiden koirien tietoja, joiden käyttäytyminen on kehittynyt lopulliseen muotoonsa. Autathan meitä ja vastaat käytöskyselyyn nettilomakkeella!

Lisätietoja tarvittaessa:

Nina Menna
cockereidenjalostustoimikunta(at)gmail.com