Agirotu – Epävirallinen joukkuekilpailu

AGIROTU- joukkueviesti (epävirallinen kilpailu)
 taso- ja kokoluokat
1. ALO = Aloittelevat
(Mini, medi ja maxi erikseen). Joukkueessa saa olla yksi ennen AGIROTU-viikonloppua virallisissa kilpailuissa kilpaillut koira. Koirien tulee olla vähintään 12 kk täyttäneitä ja rokotettu SKL:n ohjeiden mukaisesti. Mikäli ALO-joukkueessa oleva koira on täyttänyt 15 kk, voi se myös kilpailla vielä kilpailleet (KIL) koirat –joukkueessa. Huomaa: kaikkien eri säkäryhmien ALO-radat ovat hyppyratoja, joissa ei ole kosketuspintaesteitä.

2. KIL = Kilpailevat
Mikäli joukkueessa on ennen AGIROTU-viikonloppua virallisissa kilpailuissa kilpailleita koiria enemmän kuin yksi, kuuluu joukkue tähän luokkaan. Koirien tulee olla vähintään 15 kk täyttäneitä ja olla rokotettu SKL:n ohjeiden mukaisesti. Kilpailevat koirat –joukkueeseen ilmoitettu koira voi osallistua myös aloittelevat (ALO) –joukkueeseen, mikäli kyseisessä joukkueessa ei ole enempää ennestään virallisissa kilpailuissa kilpailleita koiria.

3. Kaikissa rotujoukkueissa
Koirien tulee olla täsmälleen samaa rotua (värimuunnoksilla ei ole väliä, mutta SKL:n rotukoodin tulee olla sama) ja koirien tulee olla rekisteröityjä SKL-FKK:n roturekisteriin. Joukkueen muodostamiseksi hyväksytään enintään yksi (1) viereisen säkäryhmän koira. Rotujoukkueissa voivat kilpailla myös sellaiset koirat (esim. 1.1.1992 jälkeen typistettykorvaiset), joilla ei ole oikeutta kilpailla virallisissa kilpailuissa.

4. X-rotujoukkueissa
Joukkueessa voi olla sekarotuisten koirien lisäksi rotumääritelmät täyttäviä koiria, mutta ne eivät saa olla SKL-FKK:n roturekisteriin rekisteröityjä.

5. Joukkueiden koko
Viestijoukkueeseen kuuluu neljä (4) eri koiraa sekä mahdolliset kaksi (2) varakoiraa, mutta radalle osallistuvassa joukkueessa voi olla enintään yksi (1) viereisen säkäryhmän koira. Muilta osin joukkueen tulee täyttää kohtien 1 ja 2 ehdot. Varakoiriksi ilmoitettujen koirien tulee olla säkäryhmältään ja kilpailuluokaltaan (ALO tai KIL) joukkueen tarkoittamaa ryhmää. Varakoirat voivat olla useimpienkin joukkueiden varakoiria, mutta ne eivät saa kilpailla kuin kerran ALO-joukkueessa ja kerran KIL-joukkueessa. Joukkuetta suunniteltaessa kannattaa ehdottomasti nimetä myös varakoirat, sillä sairastapauksen ilmetessä osallistumismaksun palautuksesta on olemassa erikoisehto.

6. Tarkka starttijärjestys
Joukkue suorittaa radan ennalta ilmoitetussa järjestyksessä paitsi varakoirat, jotka astuvat estyneiden paikalle.

7. Viestivaihto
Oleellisin ero tavalliseen joukkuekilpailuun on se, että joukkue suorittaa radan viestivaihtona. Joukkueen ensimmäinen koira poislukien muut suorittavat vaihdon ns. lentävän ä lähtönä. Joukkueen aika lasketaan siis ensimmäisen koiran startista viimeisen maaliintuloon.

8. Virheet lisäajaksi
Jokainen radalla tapahtunut virhe muutetaan 5 sekunnin lisäajaksi. Sellainen virhe mikä virallisissa kilpailuissa johtaisi hylkäämiseen, muutetaan 10 sekunnin lisäajaksi.

9. AGIROTU  mestarit
Voittaja on se molemmissa tasoluokissa (ALO ja KIL) ja säkäryhmissä mini, medi, maxi, jonka kokonaisaika (suoritusaika + lisäajat) on nopein.

HUOM! AGIROTU ALOITTELEVIEN JOUKKUEESEEN ILMOITETTUJEN KOIRIEN ON SALLITTU KILPAILLA VIIKONLOPUN VIRALLISISSA KILPAILUISSA. ALO-JOUKKUEISIIN ILMOITETUT KOIRAT VOIVAT SIIS HALUTESSAAN ILMOITTAUTUA AGIROTU-VIIKONLOPUN VIRALLISIIN KILPAILUIHIN.