Pentuvälitys ja ohjeistus pentulistaan

Kasvattajat huom!

Pentueilmoitukset (astutukset ja syntyneet) ovat toistaiseksi kasvattajille ilmaisia, vaikka yhdistelmä ei täyttäisikään jalostuksen toimintaohjetta, edellyttäen kuitenkin, että kasvattaja on Cockerspanielit ry:n jäsen.

Pentutiedustelut!

sähköpostiosoite: cockereidenjalostustoimikunta(at)gmail.com

Jaana Rankio, 0466191281

Pentulistanylläpitäjät, pentuvälittäjät

sähköpostiosoite: cockeripentueet(at)gmail.com
Annastiina Kovanen, 0456314649
Jaana Rankio, 0466191281

Geenitestitulosten (AMS, AON, FN, prcd-PRA, RETROGEENI FGF4) sekä muiden virallisten terveystutkimusten ylläpito

sähköpostiosoite: cockereidenjalostustoimikunta(at)gmail.com

Mariann Korpi

 

Pentuevälitysohjeet kasvattajille ja pennunostajille

Olemme keränneet tälle sivulle hyödyllistä tietoa ja tärkeitä linkkejä Sinulle, joka olet kiinnostunut cockerspanielin hankkimisesta. Tältä sivulta löydät rodun ajankohtaisen pentutilanteen sekä tiedot tulevista pentueista ja myös kotia etsivistä jo pentuiän ohittaneista cockerspanieleista.
Helpottaaksemme tehtävääsi olemme koonneet alle pennunetsijän linkkilistan. Rotuun vielä tutustumattomalle suosittelemme kaikkien linkkien läpikäymistä. Lisätietoa rodusta ja mm. erilaisista harrastusmahdollisuuksista löydät näiden sivujen ylävalikon kautta. Älä epäröi myöskään ottaa suoraan yhteyttä kasvattajiin; he kertovat mielellään lisää pennuista, koiristaan sekä kokemuksistaan rotumme parissa.
  • Cockerspanielin rotumääritelmä kuvailee, millainen on ideaalicockerspanieli ja mihin rodunjalostuksella tulisi luonteen, ulkonäön ja käyttöominaisuuksien suhteen pyrkiä.
  • Jalostuksen tavoiteohjelma JTO (PDF-dokumentti) puolestaan kertoo laajemmin rodustamme, sen alkuperäisestä käyttötarkoituksesta, ulkonäöstä ja luonteesta sekä siinä esiintyvistä sairauksista.
  • PEVISA ja Jalostuksen toimintaohje ohjaavat cockerspanielien jalostusta. PEVISA määrittelee rekisteröinnin vähimmäisehdot ja jalostuksen toimintaohje asettaa jalostukselle yksityiskohtaisemmat tavoitteet. Pentulistalla jokaisen pentueen kohdalla lukee, täyttääkö se jalostuksen toimintaohjeen ehtoja ja ellei täytä, syy ehtojen täyttymättömyyteen.
 • Pentujen rekisteröinti: kaikkien rotujen rekisteröintiä koskevia ohjeita Suomen kennelliiton sivuilla. Pentulistalla mainitaan, jos pentue poikkeaa koirarekisteriohjeesta. Tällaisia tilanteita ovat esim. poikkeaminen PEVISA-ohjelmasta (ulkomaisilla uroksilla pysyvä poikkeuslupa) tai nartun pennuttaminen ohjeesta poiketen. Ote koirarekisteriohjeesta: ”Nartulla saa olla enintään viisi pentuetta ja sen saa astuttaa aikaisintaan 18 kuukauden iässä, jos PEVISA-ehdot sen sallivat. Pentueiden syntymien välisen ajan tulee olla vähintään 10 kuukautta. Tätä tiheämpi pennutus sallitaan alle 8-vuotiaalle nartulle yhden kerran ilman poikkeuslupaa”.
Tutustu myös Suomen Kennelliiton materiaaliin kasvattamiseen liittyen:

Näin luet pentulistaa:

Pentulistan tiedot perustuvat ainoastaan kasvattajan ilmoitukseen pentueestaan. Pentueet ovat syntymäajan ja astutusilmoitukset astutuspäivämäärän mukaisessa järjestyksessä. Pentueen kasvattajasta (paitsi jos kyseessä on hänen ensimmäinen cockeripentueensa), isästä ja emästä on linkit Suomen Kennelliiton tietokantaan. Alle olemme koonneet joitain listalla esiintyviä termejä selityksineen. Osasta on myös linkki aihetta koskeviin artikkeleihin.
 • BLUP-indeksi ennustaa, millaiset ovat koiran perintötekijät lonkkaniveldysplasian suhteen. Jalostustietokannassa indeksin perässä oleva prosenttiluku kertoo indeksin luotettavuudesta. Jalostuksen toimintaohjeen mukaan vanhempien BLUP-indeksien keskiarvon tulee olla astutushetkellä vähintään 101.
 • Silmätarkastus-sarakkeessa näkyy koiran viimeisimmän silmätarkastuslausunnon päivämäärä. Näet kaikki koiran silmätarkastustulokset koiran nimestä löytyvän KoiraNet-linkin kautta. Tietoa yleisimmistä silmäsairauksista löydät esimerkiksi Kennelliiton artikkelista.
 • Prcd-PRA on perinnöllinen silmäsairaus. Pentulistalla oleva prcd-PRA -status kertoo koiran tuloksen prcd-PRA -geenitestistä. Jos koiraa itseään ei ole testattu, mutta sen molemmat vanhemmat ovat saaneet tuloksen ”clear”, koiran tiedoissa on silloin maininta ”clear vanhemmista”.
 • FN on cockerspanieleilla tavattu perinnöllinen munuaissairaus. Pentulistalla oleva FN -status kertoo koiran tuloksen FN-geenitestistä. Jos koiraa itseään ei ole testattu, mutta sen molemmat vanhemmat ovat saaneet tuloksen ”normal”, koiran tiedoissa on silloin maininta ”normal vanhemmista”.
 • Sukusiitoskerroin kuvaa pentueen vanhempien sukulaisuussuhdetta.
 • Jos pentueen lisätiedoissa lukee ”käyttölinjainen pentue”, se edustaa maassamme harvinaisempaa rodun linjaa, jonka jalostusta ohjaa erityisesti metsästyskäyttö. Käyttölinjaiset koirat eroavat ”näyttelytyypistä” niin ulkomuodon kuin käyttäytymisenkin suhteen.

Koiran koetulokset:

 • SPA1 -tunnuksen saanut koira on suorittanut hyväksytysti spanielien taipumuskokeen.
 • MH-kuvaus suoritettu: koira on suorittanut MH-luonnekuvauksen hyväksytysti.
 • LTE: koira on suorittanut luonnetestin. Kirjainten perässä oleva luku kertoo testin loppupisteet; tarkemmat osio-kohtaiset pisteet löytyvät pääsääntöisesti KoiraNet-tietokannasta – koiran tietoja pääset katsomaan klikkaamalla sen nimeä listalla.
 • Lisäksi koiralla voi olla tuloksia mm. metsästyskokeista (SPME-V, SPME), tottelevaisuuskokeista (TOKO), rally-tokosta (RT), agilitysta (AGI), metsästyskoirien jäljestämiskokeista (MEJÄ), koiratanssista (KT) ja käyttäytymiskokeesta (BH).

 

 •  Jos sinulla on jotain kysyttävää tai haluat lisätietoja pentulistalla olevista pentueista, voit ottaa yhteyttä jalostustoimikunnan pentuvälittäjään.

Pentueen ilmoittaminen pentulistalle:

 • Täytä astutus-/pentueilmoituslomake. Jos lomake ei toimi, voit lähettää samat tiedot myös sähköpostilla. Verkosta löytyvällä lomakkeella tietosi menevät kuitenkin nopeimmin ja varmimmin perille.
 • Jos koirasi tulokset (esim. näyttely- / koetulokset, terveystarkastukset) eivät löydy KoiraNetistä, lähetä kopio niistä pentulistan ylläpitäjälle sähköpostitse tai paperiversiona postitse. Tuloksista otetaan huomioon koiran kotimaan tulokset sekä ulkomaisista tuloksista CACIBit.
 • Varmista, että vanhempien geenitestitulokset (prcd-PRA,  FN, AMS,  AON, Retrogeeni FGF4) löytyvät yhdistyksen ylläpitämiltä tuloslistoilta, jotka julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla
 • => jos eivät löydy, lähetä kopio tuloksista pentulistan ylläpitäjälle tai geenitestituloslistojen päivittäjälle.
 • Laske ja merkitse pentueen arvioitu syntymäaika sekä odotettavissa olevat värit
  => voit merkitä myös yleisesti esim. ”yksivärisiä” tai ”kirjavia”.
 • ”Muuta tietoa pentueesta” -kohtaan voit laittaa yhdistelmän vanhempien muut viralliset terveystulokset (selkä, sydän), tiedon emän ultraamisesta (astutusilmoitus), tiedon mahdollisista sijoituspennuista sekä maininnan, jos kyseessä on käyttölinjainen pentue.

 

 • Tarkista, täyttääkö yhdistelmä jalostuksen toimintaohjeen ehdot
  => jos pentue ei täytä jalostuksen toimintaohjeen ehtoja, maksa (16 euroa) pentueen ilmoitusmaksu yhdistyksen tilille: FI7115973000102641, muista viitenumero 2309!
 • Tällä hetkellä (vuosi 2024) pentueilmoitukset ovat jäsenistölle ilmaisia.
 • Lähetä kuitti suoritetusta maksusta pentulistan ylläpitäjälle, yhteystiedot alla.

 

 • Astutus / pentue päivittyy verkossa olevaan pentulistaan pääsääntöisesti viikon kuluessa ilmoituksen lähettämisestä.

Kasvattaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta!

Ilmoituksen päivittäminen

 • Astutusilmoitus poistuu automaattisesti 1vk lasketun syntymäajan jälkeen. Muista päivittää ilmoituksesi ajoissa pentujen syntymän jälkeen.
 • Ilmoita myös, jos narttusi jää tyhjäksi – näin helpotat pennunetsijöiden urakkaa vähentämällä turhia yhteydenottoja.
 • Pentueilmoitus poistuu automaattisesti 1kk viimeisimmän päivityksen jälkeen. Päivitä pentutilanne (vapaana olevat pennut) mahdollisimman usein, jotta lista pysyy ajantasaisena ja ilmoituksesi ei turhaan poistu listalta.
 • Ilmoituksen päivittämiseen voit käyttää pentueilmoituslomaketta. Laita tunnisteeksi oma nimesi ja pentueen syntymäaika sekä päivitä halutut kohdat.

Yli 6kk ikäisen koiran ilmoittaminen listalle

Käytä pentueilmoituslomaketta. Ilmoita koiran sukupuoli, syntymäaika, virallinen nimi ja rekisterinumero. Täytä kohtaan ”Muuta” haluamasi lisätiedot uutta kotia etsivästä koirasta.

Ilmoitus on maksuton ja listalla julkaistaan vain Cockerspanielit ry:n jäsenten ilmoituksia.