Sponsorointiohjeet terveystarkastuksiin

HUOM!!

Loppuvuosi 2.10.2023 alkaen pentueilmoitukset (astutukset ja syntyneet) ovat kasvattajille ilmaisia vaikka  yhdistelmä ei täyttäisikään jalostuksen toimintaohjetta. Edellyttäen kuitenikin, että kasvattaja on Cockerspanielit ry:n jäsen.

Vuonna 2024 ei sponsorointia terveystarkastuksiin!

Ohjeet Cockerspanielit ry:n terveystarkastus sponsorointiin vuonna xxxx

Vuonna xxxx sponsorointi kohdistuu selkä- ja lonkkakuviin

Cockerspanielit ry:n syyskokous vahvisti budjetin, jossa terveystutkimusten tukemiseen on varattuna määräraha. Tämä raha on tarkoitettu terveystarkastusten sponsorointiin.

Cockerspanielit ry:n jäsenen omistamalle, Suomen Kennelliiton rekisteröimälle cockerspanielille voidaan tukea myöntää 10e/ tutkimus. Omistajatiedot tulisi näkyä KoiraNetissä tai osoitettava muuten koiran virallinen omistajuus, Mikäli koiralle on jo haettu aikaisemmin sponsorointia lonkka- ja/tai selkäkuvauksen osalta, tälle ei myönnetä uutta sponsorointirahaa jos tehtäisiin uusintakuvaus jommankumman tai molempien röntgenkuvauksen osalta.

1. Tuen saamisen edellytyksenä koiran tutkimustieto on julkaisu Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä (KoiraNet).

 2. Rahastonhoitaja hoitaa tuen maksamisen, kun koiranomistajan yhdistyksen jäsenyys on varmistettu.

 3. Ohjeet tuen hakemiseen

Koiranomistaja tekee jalostustoimikunnalle (cockereidenjalostustoimikunta (at) gmail.com) vapaamuotoisen tukihakemuksen, jossa ilmoittaa ajankohdasta jolloin on menossa virallisiin lonkkakuviin ja/tai selkäkuviin sekä tieto tutkimus paikasta. Hakemukseen tulee laittaa myös koiran tiedot (virallinen nimi ja rekisterinumero) ja omistajan tiedot sekä tilinumero johon tuki maksetaan. Vain kokonaisuudessaan valmiit hakemukset toimitetaan eteenpäin rahastonhoitajalle maksua varten.

Jalostustoimikunta kerää listaa vuoden aikana haetuista sponsoroinneista.

 Mikäli haluatte lisätietoja, ottakaa yhteyttä jalostustoimikuntaan, vastaamme kysymyksiinne mielellämme!