Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§

1. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Cockerspanielit ry
2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Puheenjohtaja: Markku Korpi
Sähköposti: puheenjohtaja(at)cockerspanielit.fi
Jäsensihteeri: Tilipalvelu Pajutar Oy
Sähköposti: jasensihteeri(at)cockerspanielit.fi
3. REKISTERIN NIMI
Jäsen-, tiedotus- ja tapahtumajärjestämisen asiakasrekisterien tietosuojaseloste
4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Jäsenyyden hoitoon liittyvät tehtävät :
● jäsentietojen ylläpito
● jäsenmaksujen laskutus ja perintä
● jäsenlehtien, -tiedotteiden ja – kirjeiden postitus
Yhteydenpito yhdistysten luottamus- ja vastuuhenkilöihin
Muut yhdistyksen säännöissä mainitut ja sääntöjen mukaan tehtyjen päätösten mukaiset tehtävät
Sidosryhmien henkilöiden ja asiakastietojen ylläpito
5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennetaan yhdistyksen jäsenen itsensä antamana seuraavat tiedot:
– jäsenen nimi ja osoitetiedot
– puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– jäsenen syntymäaika
– jäsenyyslaji (organisaatio, varsinainen, perhe-, nuoriso-, tuomari- ja ainaisjäsen)
– ryhmittelyt, esimerkiksi vuosi ja kuukausi, koontilaskutusta varten.
– liittymispäivä
– maksusuoritukset
– mahdollisen perheenjäsenen nimi (samaan ruokakuntaan varsinaisen jäsenen kanssa kuuluva)
Yhdistys voi tehdä vähäisiä muutoksia rekisterin sisältöön.
6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ovat jäsenten yhdistykselle itsestään antamat tiedot ja
jäsenmaksujen maksamisen yhteydessä rekisteröityvät tilitapahtumat.
Pentuejäsenet ilmoittaa kunkin pentueen kasvattaja omaten ilmoitettavien henkilöiden
suostumuksen mukaan
Erilaisiin tapahtumiin (esim. koulutukset, kokeet, näyttelyt) osallistuneet henkilöt tai tilaisuuksissa
kyselyihin ja arvontoihin osallistuneiden tiedot asianomaisen suostumuksella.
7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Yhdistyksen sisällä tietoja luovutetaan
yhdistyksen toiminnan kannalta olennaisesti tarvitseville henkilöille (jäsenlehden postitus,
hallituksen jäsenet, pentulistan ylläpitäjä)
8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteri on tallennettu jäsenrekisteriohjelmaan ja tietokanta löytyy Selkotieto Oy:n palvelimelta ja
jäsentietoja käytetään nettipohjaisella Netti-Jäseri ohjelmalla jäsensihteerin salasanalla lukitulta
tietokoneelta. Jäsenrekisteri toimii käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka löytyvät jäsensihteeriltä.
Netti-Jäseristä ajetaan hallituksen kokousten jälkeen listaus jäsenistä. Listalla on henkilön sukunimi,
etunimi ja paikkakunta. Lista tallennetaan Cockerspanielit ry:n Google Driveen, hallituksen
jäsentarkistuksia varten. Tiedostoa ei voi ladata tai kopioida ja jokainen hallituksen jäsen vastaa
listasta omalla Google-salasanallaan.
10. REKISTERITIETOJEN KORJAAMINEN
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Tämä rekisteriseloste on hyväksytty Cockerspanielit ry:n hallituksen kokouksessa maaliskuussa 2018
ja sitä on päivitetty hallituksen kokouksessa 1/2024 puheenjohtajan tietojen osalta.