Artikkeleita aiheesta

Cockereiden käyttöominaisuuskysely on valmistunut:

Käyttöominaisuuskysely

 

Spanielien metsästyskokeiden säännöt ovat tulleet voimaan 1.5.2014. Avautuvista linkeistä löydät lisätietoa.

SPME- ja SPME-V kokeiden säännöt ja järjestämisohjeet

Koelomake

Vesityökokeen koirakohtainen lomake

 

Koelomakkeet ovat tilattavissa Kennelliiton sivuilta löytyvästä ShowLinkin verkkokaupasta. 

 

Sääntömuutoksen siirtymäkauden erityisohjeet ym. info harrastajille on koottu Spanieli-lehteen 1/2014.

Metsästyskokeista löytyy tietoa myös Suomen Kennelliiton nettisivuilta http://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/kokeet-ja-kilpailut/spanieleiden-kokeet/spanieleiden-metsastyskokeet

Tarvittaessa tiedustelut SSL/Metsästyskoetoimikunta. 

Sääntöjen vaihtuessa SPME-kokeeseen pääsyyn hyväksytään AVO 3 -pisteen tasoinen, vanhojen sääntöjen mukaan suoritettu vesityökoe. Edellisten sääntöjen voimassaoloaikana suoritettu vesityökoetulos on voimassa 31.7.2016 asti.

 

Vaihtoehtoisesti koiralla tulee olla SPME-V -kokeesta AVO 2 -tulos, jossa näytöt vesityöskentelystä ja noudosta ovat riittävissä määrin annettuna. Jos aiemmat näytöt ovat näitä heikommat, pääsee koira kokeeseen ainoastaan suorittamalla spanielien vesityökokeen hyväksytysti.

 

 VOI-luokkaan ei tarvita erillistä suoritusta. Vesityökoe (hyväksytty/hylätty) tarvitaan ainoastaan kokeeseen pääsemiseen.

 

Avoin luokka (AVO)

Koiralle joka on vähintään 9 kuukautta vanha, suorittanut spanielien vesityökokeen hyväksytysti ja joka ei ole saavuttanut avoimessa luokassa ensimmäistä palkintoa.

 

Voittajaluokka (VOI)

Koiralle joka on saavuttanut avoimessa luokassa ensimmäisen palkinnon.

 

Tuomarin tulee olla Suomen Kennelliiton hyväksymä SPME-ylituomari, jolla on voimassa oleva arvosteluoikeus.

Siirtymäkaudella hyväksytään nykyisten palkintotuomareiden toimiminen arvostelevina tuomareina ilman ylituomarikoulutusvaatimusta. He säilyttävät tuomarioikeudet myös uusille säännöille, kunhan suorittavat kaikkia tuomareita koskevan uusien sääntöjen teoriakoulutuksen. Uusia palkintotuomareita ei kuitenkaan enää kouluteta, vaan kaikki lajin uudet tuomarit kouluttautuvat suoraan ylituomareiksi. Tällä poikkeuksella varmistetaan riittävä tuomareiden lukumäärä siirtymävaiheessa.

 

 

Casper Grönblom: Katsaus cockerspanieleiden metsästyskokeiden kävijämääriin ja tuloskehitykseen