Cockerspanielit ry:n vuosikokous 28.2.2016 Tampereella

Kutsu

Cockerspanielit ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 28.2.2016 klo 16.00 Tampereella. Kokouspaikkana on kulttuuritalo Telakka osoitteessa Tullikamarin aukio 3. Tervetuloa!

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Työjärjestyksen hyväksyminen
6. Toimintakertomus ja varainhoitokertomus vuodelta 2015 sekä
toiminnantarkastajien lausunto
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016
9. Kirjaamis- ja jäsenmaksut vuonna 2016
10. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodelle 2016 sekä hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa vuodelle 2016
12. Valitaan toimikuntien jäsenet vuodelle 2016

13. Valitaan yhdistyksen edustaja Kennelliiton valtuustoon, sekä hänelle varaehdokas
14. Valitaan yhdistyksen edustajat muihin tarvittaviin tehtäviin

15. Yhdistyksen sääntömuutokset

16. Etelä-Hämeen alajaoston toiminta

17. Cockerspanieli -lehden sisältö
18. Muut kokouksen hyväksymät asiat
19. Kokouksen päättäminen
Vuosikokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiakirjat:
– tilinpäätös 31.12.2015
– toimintakertomus 2015
– toimintasuunnitelma 2016
– talousarvio 2016

Toimintakertomus 2015 ja toimintasuunnitelma 2016 ovat nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla 8.2.2016 alkaen.

 

Toimintakertomus-2015.pdf

Toimintasuunnitelma-2016.pdf

Cockerspanielit-ry-nykyiset-säännöt.pdf

EHDOTELMA-uusiksi-säännöiksi.pdf

 

Muu materiaali on saatavilla pdf-tiedostona sähköpostitse. Tilaukset osoitteella sihteeri(at)cockerspanielit.fi
Kokouksessa ei ole saatavilla paperikopioita asiakirjoista.

Ilmoittautuminen ei ole välttämätöntä, mutta rotukohtaisen neuvottelun paperien tulostamisen ja vuosikokouksen kahvituksen järjestämisen vuoksi ennakkoilmoittautumiset ovat toivottuja.


Tervetuloa!
Cockerspanielit ry:n hallitus