Cockerspanielit ry:n vuosikokous Helsingissä 22.3.2015

Tervetuloa Cockerspanielit ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 22.3.2015 Helsinkiin

Kokouspaikkana on Puotilan Kartanon pihapiirissä toimiva Cafe Svenkka, Puotilantie 7, 00910 Helsinki.

Ennen kokousta käydään rotukohtainen neuvottelu.

Päivän ohjelma:
Rotukohtainen neuvottelu
11.00 Jalostustoimikunnan alustus rotukohtaiselle neuvottelulle
11.30 Rotukohtainen neuvottelu, JTO:n ja PEVISA:n läpikäyminen

Esitellään rodun uusi jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2016-2020.
Esitellään rodun PEVISA-ohjelma.

14.00–14.45 omakustanteinen lounas noutopöydästä 10,90€
14.45 kahvi ja pulla; Cockerspanielit ry tarjoaa

Sääntömääräinen vuosikokous
15.00 Kennelliiton tervehdys
Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Työjärjestyksen hyväksyminen
6. Toimintakertomus ja varainhoitokertomus vuodelta 2014 sekä toiminnantarkastajien lausunto
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015
9. Kirjaamis- ja jäsenmaksut vuonna 2015
10. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodelle 2015 sekä hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa vuodelle 2015
12. Valitaan toimikuntien jäsenet vuodelle 2015
13. Valitaan yhdistyksen edustajat jäsenyhdistyksiin
14. Muut kokouksen hyväksymät asiat
      – Jalostuksen tavoiteohjelman hyväksyminen LIITE
Käsitellään rodun uusi jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2016–2020 ja päätetään sen hyväksymisestä.
      – PEVISA- ohjelman hyväksyminen
Käsitellään rodun PEVISA-ohjelma ja päätetään sen jatkamisesta/muuttamisesta.
Jalostustoimikunnan ehdotus PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2016 – 2020:
Pentujen vanhemmista tulee olla lonkkakuvauslausunto, polvilumpioluksaatiolausunto ja voimassaoleva silmätarkastuslausunto. Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan yhdistää vain tuloksen A saaneen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto ei saa olla astutushetkellä 24kk vanhempi.
     
        – Jäseniltä tullut esitys Cockerspanielit ry rotujärjestöksi anomisesta LIITE
Käsitellään jäseniltä tullut ehdotus yhdistyksen anomisesta rotujärjestöksi
        – Hallituksen esitys rotujärjestöksi anomisesta LIITE
Käsitellään hallituksen ehdotus rotujärjestöksi anomisen selvittelystä
        – Cockerspanielit ry:n hallituksen esitys sääntömuutoksista LIITEET
Käsitellään hallituksen esitys sääntömuutoksista
15. Kokouksen päättäminen

VUOSIKOKOUKSESSA PALKITAAN VUODEN PARHAAT COCKERSPANIELIT

ILMOITTAUTUMISET RUOKAILUA JA KAHVITUSTA VARTEN viim. 18.3.2015
osoitteeseen sihteeri(at)cockerspanielit.fi

Runsasta osanottoa toivoen Cockerspanielit ry:n hallitus

 

LIITTEET:
Cockereiden_Jalostuksentavoiteohjelma.pdf
Kutsu_vuosikokoukseen.pdf
Cockerspanielit_ry_jäsenten_esitys.pdf
Cockerspanielit_ry_hallituksen_esitys.pdf
COCKERSPANIELIT_RY_TOIMINTAKERTOMUS_2014.pdf
Cockerspanielit_ry_säännöt.pdf
Cockerspanielit_ry_säännöt_PÄIVITETTYT_MUUTOKSET_2015.pdf