Jalostuksen toimintaohje vuodelle 2021

Jalostukseen käytetään mahdollisimman korkealuokkaisia cockerspanieleita ja yhdistelmää suunniteltaessa otetaan huomioon yksilöiden luonne ja käyttöominaisuudet, ulkomuodolliset seikat sekä perinnölliset sairaudet ja viat. Jalostusarvoa määritettäessä kiinnitetään huomiota koiran oman laadun lisäksi myös sen sukulaisten ja erityisesti sen jälkeläisten laatuun. Toimintaohjeen yleisperiaatteet ovat runkona jalostustoiminnalle, jonka tavoitteena on terve ja rodunomainen cockerspanieli.                                                                                                       

 Jalostukseen käytetään hyväluonteisia, terveitä, terverakenteisia ja rotutyypillisiä yksilöitä. Arkaa, aggressiivista tai muuten luonteeltaan rodulle epätyypillistä koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Koiralla ei saa olla näyttelystä hylättyä laatuarvosanaa luonteen takia tai merkintää rodulle epätyypillisestä käyttäytymisestä, taipumuskokeesta sosiaalisen käyttäytymisen osiosta hylättyä arvosanaa, MH-kuvauksessa kuvaajien keskeytystä tai luonnetestistä miinusmerkkistä tulosta tai keskeytystä taikka hylättyä käyttäytymisen jalostustarkastusta.

PEVISA 

Pentujen vanhemmista tulee olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan yhdistää vain tuloksen A saaneen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto ei saa olla astutushetkellä 24 kk vanhempi.

Cockerspanielit ry:n jalostuksen toimintaohje PEVISA:n lisäksi:

Jalostuksen toimintaohje perustuu jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO), joka on hyväksytty Cockerspanielit ry:n vuosikokouksessa 6.6.2020 ja Suomen Kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa 18.8.2020

Terveys

Silmät

Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla tervesilmäinen perinnöllisten silmäsairauksien osalta.

1. Jalostuskoiralla tulee olla geenitestitulos, jos se on prcd-PRA:ta kliinisesti sairastavan koiran jälkeläinen tai se on itse sellaisen tuottanut. Paitsi, jos koiran status on suoraan pääteltävissä vanhempien silmätutkimus- tai geenitestituloksen perusteella (esimerkiksi sairas/affected-clear -yhdistelmä). Jalostukseen käytettävät koirat on tutkittava joka tapauksessa joka kolmannessa polvessa. Geenitestillä kantajaksi tai sairaaksi todetun tai tutkimattoman koiran kumppanin tulee olla geenitestillä terveeksi todettu. 

2. Molemmat jalostukseen käytettävät koirat ovat virallisesti silmätarkastettuja. Kummallakaan ei saa olla todettu seuraavia perinnöllisiä silmäsairauksia: HC, PRA, GRD, TRD, entropium, ektropium tai makroblepharon. Jos koiralla on lausunto ylimääräisistä ripsistä (distichiasis, trichiatis, ektooppinen cilia) tai puutteellisesta kyynelkanavan aukosta, PPM tai MRD, on toisen osapuolen oltava terve tältä osin. Jalostukseen ei hyväksytä käytettäväksi koiraa, joka sairastaa vakavampaa kuin 1. asteen PHTVL/PHPV:tä.

Lonkat

Yhdistelmän BLUP-indeksin odotusarvo astutushetkellä on oltava vähintään 101.

Rodun populaation rakenne ja sukusiitosaste

Yhdistelmän sukusiitosaste ei Suomen Kennelliiton jalostustietokannan tietojen mukaan ylitä 6,25% kuudesta polvesta laskettuna. Koiran ensimmäisen polven jälkeläismäärä ei saa ylittää 70.

Ulkomuoto

Jalostukseen käytettävällä koiralla on koiranäyttelystä vähintään arvosana EH (erittäin hyvä), jos sillä ei ole tulosta rodunomaisesta kokeesta. Jos jalostukseen käytettävällä koiralla on rodunomaisesta kokeesta vähintään tulos, tulee sillä olla koiranäyttelystä vähintään laatuarvostelun arvosana H (hyvä) tai sen tulee olla jalostustarkastuksessa hyväksytty jalostukseen käytettäväksi.

Ikä

Narttu on astutushetkellä iältään vähintään 24 kk ja enintään 7-vuotias. Ensimmäistä kertaa astutettavan nartun tulee olla astutushetkellä alle 5-vuotias. Nartulla voidaan teettää enintään viisi pentuetta siten, että nartun edellisestä penikoimisesta on pentueen syntyessä kulunut vähintään 10 kuukautta. 

Tiheä pennuttaminen: Pentueiden syntymien välisen ajan tulee olla vähintään 10 kuukautta. Tätä tiheämpi pennutus sallitaan alle 8-vuotiaalle nartulle yhden kerran ilman poikkeuslupaa, jolloin seuraavaan synnytykseen pitää jättää vähintään 12 kk väli. Kahdeksan vuotta täyttäneen nartun astuttaminen edellyttää aina eläinlääkärintodistuksen, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen eikä pennuttamisesta ole haittaa nartun terveydelle. (Suomen Kennelliiton koirien rekisteröintiohje)

Suositukset toimintaohjeessa

Polvet

Jalostukseen käytettäville koirille suositellaan virallista polvitutkimusta.

Kyynärät

Suositellaan kyynärien kuvaamista kyynärnivelen osteokondroosin ja inkongruenssin (1 kyynärnivelen kehityshäiriön muoto) havaitsemiseksi. Suomessa olkanivelen osteokondroosin seulontatutkimuksiin on tällä hetkellä olemassa yksityinen röntgenkuvien lausuntapalvelu ja avoin tietokanta (INCOC).

Selkä

Suositellaan selän kuvaamista jalostukseen käytettäville koirille. Spondyloosin, välimuotoisenlanne-ristinikaman ja myös IDD (intervertebral disc disease, selkänikamien välilevyjen varhaiseen rappeutumisen) toteamiseksi. Kuvaus suositus noudattaen mäyräkoirien kuvaamisen ikäsuosituksia (2-4v) ja lausunnon voi toteamiseksi. Kuvaus suositus noudattaen mäyräkoirien kuvaamisen ikäsuosituksia (2-4v) ja lausunnon voi pyytää muun selkäkuvauksen yhteydessä.

Geenitestaus
Seuraavien geenitestien teettämistä suositellaan jalostukseen käytettäville koirille niiden jalostuslinjan mukaan:
FN (familiaarinen nefropatia) näyttelylinja ja sekalinja,
AON (adult onset neuropathy) näyttelylinja ja sekalinja
AMS (acral mutilation syndrome) käyttölinja ja sekalinja
12-FGF4 retrogeenin testaaminen (kaikki jalostukseen käytettävät koirat)

 

Jalostuksen toimintaohje on hyväksytty 24.10.2020 Lahdessa pidetyssä rotukohtaisessa neuvottelussa ja se on  tuotu tiedoksi Cockerspanielit ry:n syyskokoukseen 14.11.2020 Lahdessa.