Jalostuksen toimintaohje

Jalostukseen käytetään mahdollisimman korkealuokkaisia cockerspanieleita ja yhdistelmää suunniteltaessa otetaan huomioon yksilöiden luonne ja käyttöominaisuudet, ulkomuodolliset seikat sekä perinnölliset sairaudet ja viat. Jalostusarvoa määritettäessä kiinnitetään huomiota koiran oman laadun lisäksi myös sen sukulaisten ja erityisesti sen jälkeläisten laatuun. Toimintaohjeen yleisperiaatteet ovat runkona jalostustoiminnalle, jonka tavoitteena on terve ja rodunomainen cockerspanieli.

Jalostukseen käytetään hyväluonteisia, terveitä, terverakenteisia ja rotutyypillisiä yksilöitä. Arkaa, aggressiivista tai muuten luonteeltaan rodulle epätyypillistä koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Koiralla ei saa olla näyttelystä hylättyä laatuarvosanaa luonteen takia tai merkintää rodulle epätyypillisestä käyttäytymisestä, taipumuskokeesta sosiaalisen käyttäytymisen osiosta hylättyä arvosanaa, MH-kuvauksessa kuvaajien keskeytystä tai luonnetestistä miinusmerkkistä tulosta tai keskeytystä taikka hylättyä käyttäytymisen jalostustarkastusta.


PEVISA
 

Pentujen vanhemmista tulee olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan yhdistää vain tuloksen A saaneen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto ei saa olla astutushetkellä 24 kk vanhempi.

 Cockerspanielit ry:n jalostuksen toimintaohje PEVISA:n lisäksi:


Jalostuksen toimintaohje perustuu jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO), joka on hyväksytty Cockerspanielit ry:n vuosikokouksessa 22.3.2015, Suomen Spanieliliiton vuosikokouksessa 07.11.2015 ja Suomen Kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa 24.11.2015.


Terveys

Silmät
Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla tervesilmäinen perinnöllisten silmäsairauksien osalta.

1. Jalostuskoiralla tulee olla geenitestitulos, jos se on prcd-PRA:ta kliinisesti sairastavan koiran jälkeläinen tai se on itse sellaisen tuottanut. Paitsi, jos koiran status on suoraan pääteltävissä vanhempien silmätutkimus- tai geenitestituloksen perusteella (esimerkiksi sairas/affected- clear -yhdistelmä). Jalostukseen käytettävät koirat on tutkittava joka tapauksessa joka kolmannessa polvessa. Geenitestillä kantajaksi tai sairaaksi todetun tai tutkimattoman koiran kumppanin tulee olla geenitestillä terveeksi todettu.

2. Molemmat jalostukseen käytettävät koirat ovat virallisesti silmätarkastettuja. Kummallakaan ei saa olla todettu seuraavia perinnöllisiä silmäsairauksia: HC, PRA, GRD, TRD, entropium, ektropium tai makroblepharon. Jos koiralla on lausunto ylimääräisistä ripsistä (distichiasis, trichiatis, ektooppinen cilia) tai puutteellisesta kyynelkanavan aukosta, PPM tai MRD, on toisen osapuolen oltava terve tältä osin. Jalostukseen ei hyväksytä käytettäväksi koiraa, joka sairastaa vakavampaa kuin 1. asteen PHTVL/PHPV.


Lonkat
Yhdistelmän BLUP- indeksin odotusarvo astutushetkellä on oltava vähintään 101. 

Polvet
Jalostukseen käytettäville koirille suositellaan virallista polvitarkastusta.

 


Geenitestaus

FN (familiaarinen nefropatia, näyttelylinja ja sekalinjaiset),  AON (adult onset neuropathy, näyttelylinja ja sekalinjaiset) ja AMS (acra mutilation syndrome, käyttölinja ja sekalinja) testejä suositellaan jalostuksen käytettäville koirille niiden jalostuslinjan mukaan.


Rodun populaation rakenne ja sukusiitosaste
Yhdistelmän sukusiitosaste ei Suomen Kennelliiton jalostustietokannan tietojen mukaan ylitä 6,25% kuudesta polvesta laskettuna. Koiran ensimmäisen polven jälkeläismäärä ei saa ylittää 70.

Ulkomuoto
Jalostukseen käytettävällä koiralla on koiranäyttelystä vähintään arvosana EH, jos sillä ei ole tulosta rodunomaisestakokeesta.
Jos jalostukseen käytettävällä koiralla on rodunomaisestakokeesta vähintään tulos  tulee sillä olla koiranäyttelystä vähintään laatuarvostelun arvosana H tai sen tulee olla jalostustarkastuksessa hyväksytty jalostukseen käytettäväksi.

Ikä
Narttu on astutushetkellä iältään vähintään 24 kk ja enintään 7-vuotias. Ensimmäistä kertaa astutettavan nartun tulee olla astutushetkellä alle 5-vuotias.

Jalostuksen toimintaohjetta on muokattu 6.10.2018 Oulussa pidetyssä rotukohtaisessa neuvottelussa ja se on  hyväksytty Cockerspanielit ry:n syyskokouksessa 24.11.2018 Helsingissä.