Jalostuksen toimintaohje

Jalostukseen käytetään mahdollisimman korkealuokkaisia cockerspanieleita ja yhdistelmää suunniteltaessa otetaan huomioon yksilöiden luonne ja käyttöominaisuudet, ulkomuodolliset seikat sekä perinnölliset sairaudet ja viat. Jalostusarvoa määritettäessä kiinnitetään huomiota koiran oman laadun lisäksi myös sen sukulaisten ja erityisesti sen jälkeläisten laatuun. Toimintaohjeen yleisperiaatteet ovat runkona jalostustoiminnalle, jonka tavoitteena on terve ja rodunomainen cockerspanieli.

Jalostukseen käytetään hyväluonteisia, terveitä, terverakenteisia ja rotutyypillisiä yksilöitä. Arkaa, aggressiivista tai muuten luonteeltaan rodulle epätyypillistä koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Koiralla ei saa olla näyttelystä hylättyä laatuarvosanaa luonteen takia tai merkintää rodulle epätyypillisestä käyttäytymisestä, taipumuskokeesta sosiaalisen käyttäytymisen osiosta hylättyä arvosanaa, MH-kuvauksessa kuvaajien keskeytystä tai luonnetestistä miinusmerkkistä tulosta tai keskeytystä.


PEVISA

Pentujen vanhemmista tulee olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa olla astutushetkellä 24kk vanhempi. Tunnetun FN-kantajan jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Ohjelma on voimassa 01.01.2011–30.6.2016., minkä jälkeen voimaan astuu 1.7.2016 uusi, seuraavankaltainen PEVISA-ohjelma, joka on voimassa 31.12.2020 asti:

Pentujen vanhemmista tulee olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan yhdistää vain tuloksen A saaneen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto ei saa olla astutushetkellä 24 kk vanhempi.

Cockerspanielit ry:n jalostuksen toimintaohje PEVISA:n lisäksi
Jalostuksen toimintaohje perustuu jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO), joka on hyväksytty Cockerspanielit ry:n vuosikokouksessa 22.3.2015, Suomen Spanieliliiton vuosikokouksessa 07.11.2015 ja Suomen Kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa 24.11.2015.


Terveys

Silmät
Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla tervesilmäinen perinnöllisten silmäsairauksien osalta.

1. Jalostuskoiralla tulee olla geenitestitulos, jos se on prcd-PRA:ta kliinisesti sairastavan koiran jälkeläinen tai se on itse sellaisen tuottanut, paitsi jos koiran status on suoraan pääteltävissä vanhempien silmätutkimus- tai geenitestituloksen perusteella (esimerkiksi sairas/affected-clear -yhdistelmä). Jalostukseen käytettävät koirat on tutkittava joka tapauksessa joka kolmannessa polvessa. Geenitestillä kantajaksi tai sairaaksi todetun tai tutkimattoman koiran kumppanin tulee olla geenitestillä terveeksi todettu.

2. Molemmat jalostukseen käytettävät koirat ovat virallisesti silmätarkastettuja. Kummallakaan ei saa olla todettu seuraavia perinnöllisiä silmäsairauksia: HC, PRA, GRD, TRD, entropium, ektropium tai makroblepharon. Jos koiralla on lausunto ylimääräisistä ripsistä (distiachis, trichiatis, ektooppinen cilia) tai puutteellisesta kyynelkanavan aukosta, PPM tai MRD, on toisen osapuolen oltava terve tältä osin. Jalostukseen ei hyväksytä käytettäväksi koiraa, joka sairastaa vakavampaa kuin 1. asteen PHTVL/PHPV.


Lonkat
Yhdistelmän BLUP-indeksin odotusarvo astutushetkellä on oltava vähintään 101.

Polvet
Jalostukseen käytettäville koirille suositellaan virallista polvitarkastusta.

Rodun populaation rakenne ja sukusiitosaste
Yhdistelmän sukusiitosaste ei Suomen Kennelliiton jalostustietokannan tietojen mukaan ylitä 6,25% kuudesta polvesta laskettuna.

Ulkomuoto
Jalostukseen käytettävällä koiralla on koiranäyttelystä vähintään arvosana EH, jos sillä ei ole tulosta SPME-/SPVE-kokeesta.
Jos jalostukseen käytettävällä koiralla on SPME-/SPVE-kokeesta vähintään tulos AVO 3, tulee sillä olla koiranäyttelystä vähintään laatuarvostelun arvosana H tai sen tulee olla jalostustarkastuksessa hyväksytty jalostukseen käytettäväksi.

Ikä
Narttu on astutushetkellä iältään vähintään 18kk ja enintään 7-vuotias. Ensimmäistä kertaa astutettavan nartun tulee olla astutushetkellä alle 5-vuotias.

Jalostuksen toimintaohje on läpikäyty ja hyväksytty vuosikokouksessa 22.3.2015 Helsingissä.