Jalostustarkastuksen ihanneprofiili

 

Jalostustarkastukset perustuvat rotujärjestön tai -yhdistyksen rodulle laatimaan ihanneprofiiliin, joka pohjaa rotumääritelmään sekä rodun nykyiseen käyttötarkoitukseen. Koira saa jokaisesta erillisestä arviointikohdasta tuloksen, joka voi olla rotukohtaisesti
ihanne, hyväksyttävä, ei-toivottava tai hylätty. Arviointitulokset ihanne sekä hyväksyttävä, ovat niitä tavoitteita, joihin jalostuksella pyritään. Arviotulokset ei-toivottava ja hylätty ovat sellaisia ominaisuuksia, jotka eivät ole rodun jalostustavoitteen mukaisia. Ei
toivottavien ominaisuuksien osalta, koiraa ei välttämättä suositella suljettavan pois jalostuksesta, mutta ominaisuus tulee huomioida partnerin valinnassa.

Ulkomuodon ihanneprofiilin laativat Cockerspanielit ry:n jalostustoimikunnan jäsenet Reia Leikola-Walden, Susanna Sinisaari-Kaislo ja Mariann Korpi.
Suomen Kennelliiton Terveydenedistämistyöryhmän päätöksellä hyväksyttiin viralliseksi 1.10.2018.
(Korjaus tehdään kohtaan 19.  huulet eli ihanne on 2 tiiviit, kiinteät)
Käyttäytymisen ihanneprofiili valmistuu rodullemme vuonna 2019.

Lisää tietoa jalostustarkastuksesta
https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-luonne-ja-kayttaytyminen/kayttaytymisen-jalostustarkastus.

Selite ihanneprofiiliin ; I= ihanne, N = hyväksyttävä, E= ei toivottu, H=hylätty

Alla linkit ulkomuodon ihanneprofiiliin sekä 2018 rotukohtaisen neuvottelun materiaaliin.

Ulkomuodon ihanneprofiili

Rotukohtaisen neuvottelun 2018 materiaali