Jalostustarkastuksen järjestämisohjeet 2021

 

 • Jalostustarkastus on jalostustoimikunnan tapahtuma.

 

 • Jalostustarkastuksen järjestämistä voi pyytää ehdottamalla aikaa ja paikkaa. Hyväksymisen jälkeen voi kerätä koirat ja mainostaa Cockerspanielit ryn tapahtumana, jolloin tarkastukseen voidaan ottaa koiria mahdollisille vapaille paikoille. Jalostustoimikunta pidättää oikeuden valita ilmoitetuista koirista tarkastettavat, mikäli määrä ylittää tarkastettavien enimmäismäärän.
  (tarkastuksen kesto on n.30min/ koira)

 

 • Jalostustarkastukseen otettavia koiria voidaan päivän aikana tarkastaa max 10 koiraa / tarkastaja.

 

 • Virallinen jalostustarkastus tulee näkyviin Koiranet jalostustietojärjestelmässä, mikäli omistaja on Omakoiran kautta hakenut ennakkoon tutkimuslähetteen “Jalostustarkastus – ulkomuodon jalostustarkastus 2,00€” (hinta tarkistettu 2021).
 •  Ulkomuodon tarkastukseen osallistuvan koiran tulee olla vähintään 18 kk tarkastushetkellä. Yläikärajan ei ole.

 

 • Tiedonkeruun kannalta on hyödyllistä saada tarkastustuloksia myös sellaisista koirista, joita ei itseään olla käyttämässä jalostukseen. 
 • Jalostustarkastuksen lopputulos on joko suoritettu, hylätty tai keskeytetty. Lisäksi koira saa jokaisesta tarkastuksen arviointikohdasta tuloksen, joka voi olla rotukohtaisesti ihanne, hyväksyttävä, ei-toivottava tai hylätty (I, N, E, H). Hylätty arvostelu jossain osiossa johtaa jalostustarkastuksen lopputulokseen hylätty. Hylätty jalostustarkastus ei kuitenkaan estä koiran käyttöä jalostukseen, ellei sitä ole määrätty rodun PEVISA-ohjelmassa. 
 • Rotujärjestö on laatinut ulkomuodon jalostustarkastuksen ihanneprofiilin, jossa on määritelty, mitkä ominaisuudet ovat rodulle ihanteellisia, hyväksyttäviä, ei-toivottavia tai hylättyjä ja joka on hyväksytty Kennelliitossa. Hyväksyttävä tarkoittaa kokonaisuuteen suhteutettuna vielä jalostuskoiralle kelvollista tulosta. Ei-toivottavien ja hylkäävien ominaisuuksien tarkoituksena ei ole välttämättä sulkea koiraa jalostuksesta, mutta ne tulee huomioida yhdistelmien suunnittelussa. Ulkomuodon jalostustarkastuksessa hylkääviä kohtia ovat esim. terveyteen vaikuttavat liioitellut ulkomuotopiirteet.

 

 • Cockerspanielit ry:n jäsenen omistamalle rekisteröidylle cockerspanielille 10€. Ei jäsenen omistamalle rekisteröidylle cockerspanielille 15€. Omistajatiedot tulisi näkyä KoiraNetissä tai osoitettava muuten koiran virallinen omistajuus.

 

 • Etusija koirille, joilla ei ole olemassa virallista näyttelytulosta.

 

 • Jalostustarkastus voidaan kohdentaa esimerkiksi tietyn uroksen jälkeläisiin.

 

 •  Tarkastajan/toimitsijan matkakulut korvataa cockerspanielit ry:n määrittelemällä kilometrikorvauksella 0,24€/km tai edullisimman julkisen kulkuneuvon mukaisen kulun. Lisäksi korvattava mahdollinen majoitus.

 

https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-jalostus/kennelliiton-jalostustarkastukset 

https://www.kennelliitto.fi/en/media/1568