Jalostustoimikunta kerää tietoa kyselyillä

Cockerspanielien luonne- ja käyttäytymiskysely

Jalostustoimikunta kerää tietoa rodun luonteista ja käyttäytymisestä. Vastauksia toivotaan mahdollisimman monesta koirasta, myös niistä joiden käyttäytyminen on moitteetonta.  Kyselyn voi täyttää useamman koiran osalta, myös edesmenneiden. Kysely on koirakohtainen eli yhdestä koirasta täytetään vain yksi kysely. Kysely on avoinna marraskuun 2024 loppuun saakka, jonka jälkeen jalostustoimikunta tekee yhteenvetoa saaduista vastauksista ja julkaisee ne alkuvuonna 2025. Kyselyssä ei kysytä koiran tunnistetietoja ja kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja Tietosuojalain 5.12.2018/1050 mukaisesti.

 -> Linkki kyselyyn

 

Kysely kasvattajille cockereiden lisääntymisestä
 

Kysely on tarkoitettu rekisteröityjen cockerspanieleiden kasvattajille. Kyselyn tarkoitus on kartoittaa cockereiden lisääntymiskäyttäytymistä, astutuksesta pentujen hoitamiseen. Kyselyyn vastataan viimeisten 10 vuoden ajalta, eli vuosien 2014-2023 osalta. Kyselyyn vastataan nimettömästi. Cockerspanielit ry käsittelee tietoja luottamuksellisesti ja Tietosuojalain 5.12.2018/1050 mukaisesti. Kysely on auki 30.6.2024 asti.

-> Linkki kyselyyn