Kokouskutsu 19.03.2024

Cockerspanielit ry:n sääntömääräinen vuosikokous
19.3.2024 klo 18.30

etäyhteys / Musti ja Mirri Leiri Lappeenranta, Teollisuuskatu 6, 53600 Lappeenranta

 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat sekä päätetään
äänestysmenettely etäkokouksessa
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Hallituksen toimintakertomus ja varainhoitokertomus sekä
toiminnantarkastajan lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
9. Käsitellään hallituksen kokouksen päätettäviksi esittämät asiat
10. Käsitellään jäsenten kokouksen päätettäviksi esittämät asiat
11. Käsitellään muut kokouksen hyväksymät asiat huomioon ottaen yhdistyslain
määräykset
12. Kokouksen päättäminen

Ilmoittautuminen kokoukseen tällä lomakkeella.

12.3.24 viimeinen päivä ilmoittautua kokoukseen mukaan etäyhteydellä. Tämän
ajankohdan jälkeen etäilmoittautumisia ei oteta vastaan.

Paikan päälle voit ilmoittautua 18.3.2024 asti (kahvitarjoilu).
Kokouksessa käytetään tarvittaessa äänestyskoppi.fi-äänestyspalvelua: äänioikeutetut
saavat äänestyskutsun sähköposteihinsa, ja voivat äänestää joko kirjautumalla tai
käyttämällä kutsusta löytyvää henkilökohtaista linkkiä.

Kokousmateriaalit toimitetaan samassa yhteydessä, kun osallistujille toimitetaan linkki kokoukseen osallistumiseksi.

Hallitus.
Julkaistu yhdistyksen kotisivuilla 6.3.2024