Retrogeeni 12- FGF4

Selän ongelmat

Retrogeenit FGF4, kromosomi 12


CDDY and IVDD risk , Kondrodysplasia CDPA 

Klikkaa tästä tuloksiin;
Cockerspanielit RETROGEENI 12-FGF4-geenitestitulokset

Koirilla 2 retrogeeniä kromosomissa 12 (12-FGF4 ja (18-FGF4) aiheuttavat lyhyt-raajaisuutta . Erityisesti retrogeenillä 12-FGF4 on todettu myös yhteys kalkkeutuneiden välilevyjen esiintymiseen (IVDD) sekä lisääntyvää riskiä välilevyjen tyräytymiseen. (Batcher et al, 2019) Koirilla, jotka ovat homotsygootteja geenivirheen suhteen, on suurempi todennäköisyys kalkkeutumille välilevyissä verrattuna heterotsygootteihin tai villityypin edustajiin. Cockerspanielit ovat suuressa riskissä. Tähän mennessä geenitestatuissa cockereissa on esiintynyt pääasiassa vain homotsygootteja virheen suhteen.

Testin tarjoajia:

Movet: (AMS, BSS, FN, prcd-PRA, retrogeeni)

paketti (FN ja prcd-PRA)

https://www.movet.fi/tutkimusvalikoima-hinnasto/

 

Laboklin: (AMS,BSS, FN, prcd-PRA, retrogeeni)

Lähete Kennelliiton jäsenille;

https://shop.labogen.com/media/pdf/01/a3/65/Laboklin-Kennelliitto-Geenitestien-lahete-2022-1.pdf

Lähete muille kuin Kennelliiton jäsenille;

https://shop.labogen.com/media/pdf/32/fb/45/Geenitestien-lahete-2022-LABOKLIN-1.pdf

Labogen hinnasto; https://shop.labogen.com/media/pdf/31/1c/6e/Labogen-genetiikkahinnasto-tammikuu_2022_0302-1.pdf

Koodit testeille; 

8662 rotu yhdistelmätesti cockerspanielipaketti (sis prcd-PRA, AMS ja FN)

8131 Familial nephropathy (FN)*

8127 Progressive retinal atrophy (prcd-PRA)

Retrogeenipaketti 8294 Chondrodysplasia (CDPA) and -dystrophia (CDDY) (IVDD-risk)

Jos olet aiemmin teettänyt geenitestejä koirastasi Laboklinilla, niin on mahdollista teettää aiemmin otetusta näytteestä. Laboklinin sivuilla ilmoitetaan koiran aikarajaksi 5 vuotta.

 

Genomia (AMS,BSS, FN, prcd-PRA, retrogeeni)

https://www.genomia.cz/en/breed/english-cocker-spaniel/

 

Wisdom panel (AMS, prcd-PRA)

https://mydogdna.com/products/mydogdna