Suomen hallituksen esitys eläinten hyvinvointiin liittyvistä laieista

Suomen hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Lakiesitykseen pääset tutustumaan linkistä:

http://mmm.fi/documents/1410837/6017006/Luonnos_Hallituksen+esitys+laiksi+el%C3%A4inten+hyvinvoinnista_+21.12.2017.pdf/b8bca450-95a8-463e-bfe0-78135f0dc679

Siihen annetut lausunnot löytyvät osoitteesta:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=9b7fdc1b-d481-4d04-a398-d2d572dcaf42&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744