Syyskokous 23.11.2023

KOUSKUTSU

Cockerspanielit ry:n sääntömääräinen varsinainen kokous (syyskokous) 23.11.2023 klo 18.00

Kokoukseen on mahdollista osallistua etänä (Zoom) tai paikan päällä
ABC Kolmenkulma Nokia Rounionkatu 140, 37150 Nokia 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksut ja kirjaamismaksut
 6. Esitetään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle
 7. Esitetään talousarvio seuraavalle toimintavuodelle
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi
 9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet
 10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varamiestä seuraavalle toimintavuodelle
 11. Valitaan jäsenet hallituksen esittämiin toimikuntiin
 12. Valitaan yhdistyksen edustaja Kennelliiton valtuustoon, sekä hänelle varaedustaja
 13. Valitaan yhdistyksen edustajat muihin alan hallintoelimiin ja kokouksiin
 14. Käsitellään hallituksen ja jäsenten kokouksen päätettäviksi esittämät asiat
 • Jalostustoimikunnan esitys PEVISA-muutoksesta kesken kauden nykyiseen
  2025 loppuun asti voimassa olevaan PEVISA-ohjelmaan:
  PEVISA-ohjelman ehdotus;
  Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta lonkkakuvauslausunto laajat selkätutkimukset tehtynä sekä voimassa oleva silmätarkastuslaus Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C.
  Silmätarkastuslausunto ei saa olla astutushetkellä 24 kk vanhempi.
  Jalostuskoirille tulee olla tehtynä laajat selkätutkimukset (LTV, SP, VA ja IDD). Jalostuskoiran jälkeismäärärajoitus 70 jälkeläistä.
  Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Ei vaadita tutkimustuloksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta) (Päivitetty 1.1.2010)
 • Jäseniltä tullut esitys voimassa olevan PEVISA-ohjelman pitämisestä ennallaan, eli:
  Pentujen vanhemmista tulee olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan yhdistää vain tuloksen A saaneen koiran kanssa.
  Silmätarkastuslausunto ei saa olla astutushetkellä 24 kk vanhempi.
  Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Ei vaadita tutkimustuloksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta).
 • Edellytetäänkö rotukohtaiseen neuvotteluun osallistuvilta yhdistyksen jäsenyyttä

16. Käsitellään muut kokouksen hyväksymät asiat huomioon ottaen yhdistyslain määräykset

 

Ilmoittautumiset etäkokoukseen toivotaan 22.11.23 klo 18.00 mennessä osoitteeseen sihteeri@cockerspanielit.fi
Sähköpostista on käytävä ilmi jäsenen nimi jäsenyydentarkistusta varten. Kokouspaikan tarjoilujen vuoksi paikan päälle tulijoilta pyydetään ilmoittautumiset 21.11.23 klo 16.00 mennessä.

Huomioi viime hetken ilmoittautumisen osalta, että työpäivän aikana päivityksiä ei ehditä tekemään ja hallitus pitää kokouksen ennen vuosikokousta. Kokouksessa käytetään äänestyskoppi.fi-äänestyspalvelua, minkä vuoksi osallistujilta pyydetään sähköpostiosoitteet. Äänestyskoppi.fi lähettää äänestyskutsun annettuun sähköpostiin. Kokousmateriaalit toimitetaan samassa yhteydessä, kun osallistujille toimitetaan linkki kokoukseen osallistumiseksi.

Hallitus
Julkaistu yhdistyksen kotisivuilla 08.11.2023