Tiedote Hallituksen kokouksesta 15.5.2019 ja 28.5.2019

Kennelliitto on laatinut vakiolomakkeet sopimuksiin koiran kaupasta ja sijoittamisesta. Lomakkeet helpottavat koiran kauppaa, kun jokaisen ei tarvitse laatia itse sopimuspohjia. Lomakkeiden uudistaminen on ollut vireillä jo pitkään Kennelliitossa. Vakiosopimuslomaketyöryhmän laatimat ehdotukset uusista lomakkeista ovat nyt nähtävillä Kennelliiton verkkosivuilla. https://www.kennelliitto.fi/files/sopimus-koiran-kaupastaluonnos Cockerspanielit Ry:n jäsenet voivat kommentoida lomakkeita lähettämällä kommenttinsa sihteeri@cockerspanielit.fi 24.5.2019 mennessä.