Yhdistyksen sponsorointi jäsenille

Cockerspanielit ry tukee edellisen vuoden Vuoden Metsästyscockerin osallistumista SPME-SM-kokeeseen ilmoittautumismaksun verran. Edellytyksenä on, että koiran omistaja on Cockerspanielit ry:n jäsen. Jos Vuoden Metsästyscockeri ei SM-kokeeseen osallistu, siirtyy tuki edellisen vuoden Cockerimestarille samoin ehdoin. Vuoden Metsästyscockerin tulee ilmoittaa yhtä (1) kuukautta ennen SM-koetta, käyttääkö hän avustuksen, jolloin Cockerimestarin on mahdollista käyttää tuki.
Avustuksen myöntöehtona on matkaraportti Cockerspanieli-lehteen. Avustukset maksetaan takautuvasti, kun matkaraportti Cockerspanieli-lehteen kuvineen on toimitettu.