Kennelliitto on laatinut vakiolomakkeet sopimuksiin koiran kaupasta ja sijoittamisesta. Lomakkeet helpottavat koiran kauppaa, kun jokaisen ei tarvitse laatia itse sopimuspohjia. Lomakkeiden uudistaminen on ollut vireillä jo pitkään Kennelliitossa. Vakiosopimuslomaketyöryhmän laatimat ehdotukset uusista lomakkeista ovat nyt nähtävillä Kennelliiton verkkosivuilla. https://www.kennelliitto.fi/files/sopimus-koiran-kaupastaluonnos Cockerspanielit Ry:n jäsenet voivat kommentoida lomakkeita lähettämällä kommenttinsa sihteeri@cockerspanielit.fi 24.5.2019 mennessä.

Cockerspanielit Ryn hallituksen vuoden viides kokous pidettiin skype-kokouksena keskiviikkona 10.4.2019.

Hallitus päätti kokouksessa seuraavista asioista:
- Hallituksen kokouksista tulee jatkossa kooste yhdistyksen internet-sivuille sekä cockerspanielit Ry facebook-ryhmään. Tarkoitus on saada samaan tiedonantoon myös toimikuntien tuoreimmat kuulumiset.
- Hallituksen jäsen Teemu Rytkönen on jatkossa hallituksen virallinen tiedottaja

Muut asiat
- Yhdistyksellä on tällä hetkellä 903 jäsentä.
- Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta on myöntänyt ulkomuototuomari Anneli Pukkilalle laajennusoikeuden ryhmissä FCI 3 ja FCI 8.

- Pirjo Peltonen on pyytänyt hallitusta oikaisemaan yhdistyksen vuosikokouksessa 24.11.2018 kirjatun virheen:
    Kohta 13 – Jäsenten kokouksen päätettäväksi esittämät asiat.
    i. Kellokosken näyttelyn kiertopalkinnot Hallituksen selvityksen mukaan
    "kiertopalkinnoista vastaamaan on haettu ihmistä jo silloin kun Pirjo Peltonen päätti luopua tehtävästä".
Pirjo Peltonen ei ole ollut koskaan vastuussa kiertopalkinnoista hänen ollessa Kellokosken näyttelyn toimikunnassa. Hallitus pahoittelee virhettä.

- Hallitus keskusteli miten saada cockerspanielia rotuna näkyviin enemmän ja päätettiin osallistua tulevaisuudessa soveltuville eräalan messuille mahdollisuuksien mukaan, esim. Riihimäen ja Pirkanmaan erämessut.
- Hallitus muistuttaa yhdistyksen jäseniä noudattamaan hyviä käytöstapoja vain jäsenille tarkoitetun facebook-sivun keskusteluissa

Kokouskutsu

 

Esityslista

Pöytäkirja PDF muodossa.

Tiedoksi ja muistutuksena vielä kaikille Cockerspanielit ry:n toimikunnille ja yhdistyksen alajaostoille, jotka järjestävät yhdistykselle tapahtumia, koulutuksia, leirejä etc. :

Hallituksen tulee saada tuloslaskelma kuukauden kuluessa tapahtumasta.