17.3. pidettiin Akaassa Cockerspanielit ry:n ylimääräinen kokous, jonka tarkoitus oli tarkentaa vuosikokouksessa 28.2. hyväksyttyä sääntömuutosta, jotta uudet säännöt kelpaavat Patentti- ja rekisterihallitukselle.

 

Kokouksessa ei kuitenkaan syntynyt mitään päätöksiä (pöytäkirja liitteenä), sillä kohdan 5 päätös on mitätön yhdistyslain 24 pykälän mukaan: hallituksen erottamista käsittelevä asia olisi tullut ilmoittaa kokouskutsussa ja näin ei ollut. Kohdan 6 päätös on puolestaan yhdistyksen sääntöjen vastainen: "Jotta yhdistyksen sääntöjen muutos tulisi hyväksytyksi, tulee muutosta kannattaa 2/3 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä." Sääntömuutoksesta pidettiin kokouksessa äänestys: äänestystulos oli 9 vastaan 6, joka ei täytä tätä 2/3 äänimäärää.

 

Hallitus sai käsiteltäväkseen kyseisen kokouksen pöytäkirjan skannattuna tiedostona 26.5.,  allekirjoitettuna ja tarkastettuna versiona se oli lähetetty hallitukselle vasta 3.6.

 

Hallitus on joutunut tekemään paljon töitä asian selvittämiseksi, tarkistanut ja varmistanut Patentti- ja rekisterihallitukselta sekä lakiasiantuntijalta, miten yhdistyksen tässä tilanteessa tulee asianmukaisesti menetellä.

 

Hallitus kutsuu tästä johtuen nyt koolle uuden ylimääräisen kokouksen, jotta vuosikokouksessa käsitellyt sääntömuutokset saadaan vihdoin voimaan.

 

https://cockerspanielit.org/wp-content/uploads/2016/07/17_3_2016_ylimaaraisen_kokouksen_poytakirja.pdf