Hallitus on tänään pidetyssä kokouksessaan päättänyt siirtää yhdistyksen 28.3. pidettäväksi suunnitellun vuosikokouksen pidettäväksi 6.6.2020.

 

Yleisen koronavirustilanteen vuoksi joudumme valitettavasti siirtämään vuosikokouksemme. Yhdistyksemme on Suomen Kennelliiton jäsen, joten meidän tulee myös huomioida Kennelliiton ohjeistukset. He ovat tänään tiedottaneet peruvansa kaikki tapahtumat toukokuun 2020 loppuun asti.

 

Yhdistys tällä toimella pyrkii toteuttamaan ohjeistusta jossa tartuntojen vähentämiseksi tulee myös rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla.  Erityisen tärkeää tämä on riskiryhmiin kuuluvien iäkkäiden ja perussairaiden henkilöiden suojelemiseksi.

 

Kokouksen pitopaikka ja kellonaika tullaan julkaisemaan sääntöjen määräämässä ajassa.

 

Hallitus seuraa tiiviisti tapahtumien kulkua ja reakoi tarvittaessa.

 

Hallitus

Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry Puistokatu 9, 51500 Lahti

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Hallituksen toimintakertomus ja varainhoitokertomus sekä toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
8. Käsitellään hallituksen kokouksen päätettäviksi esittämät asiat, mm.

  • Rotukohtaisen neuvottelutilaisuuden muistio ja jalostuksen toimintaohje (Järvenpää 2.11.2019)
  • JTO: jalostustoimikunnan esitys 
  • PEVISA: ei ehdoteta muutoksia

    "Pentujen vanhemmista tulee olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan yhdistää vain tuloksen A saaneen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto ei saa olla astutushetkellä 24 kk vanhempi."

  • Jalostustoimikunnan valtuuttaminen tekemään Kennelliiton edellyttämät muutokset edellä mainittuihin

9. Käsitellään jäsenten kokouksen päätettäviksi esittämät asiat
10. Käsitellään muut kokouksen hyväksymät asiat huomioon ottaen yhdistyslain määräykset
 

Kokouksessa palkitaan myös vuoden 2019 parhaat cockerspanielit
Kahvitarjoilu, jonka vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumiset osoitteeseen sihteeri@cockerspanielit.fi 27.3.2020 mennessä. 


Kokousmateriaalitilaukset: sihteeri@cockerspanielit 23.-27.3.2020.

Hallitus sai käsiteltäväkseen Cocker Of The Year-kisan muutoksen tämän vuoden osalta liittyen siihen, että palkinto jaetaan joulukuussa Messukeskuksen näyttelyssä sunnuntaina eikä vuoden viimeisessä näyttelyssä joka tänä vuonna on Tampereella ryhmänäyttely. Tampereen näyttelyn pisteet siirtyy 2021 vuoden COTY-kisaan. Keskustelun jälkeen tämä hyväksyttiin

 

 

HOX HOX HOX!!! Kaikki tokoilijat kuulolle!!
2019 toko-cockeri-tulokset on kerätty, vielä kuitenkin kaivataan oheisen listan koirien ohjaajien tietoja sekä tietojen julkaisulupia 
ja nyt alkaa olla kiire, että saadaan hienot tulokset lehteenkin (deadline 1.2.)!!

Tiedot voi laittaa sähköpostilla osoitteeseen toko@cockerspanielit.fi
Kerrothan mitä koiraa ohjaajatiedot koskevat :-)
Vinkkaa myös kaverille, jos tunnistat koiran/ohjaajan.

 

No photo description available.