Jalabelle Dipped In Chocolate "Åke", kuvaaja Juliana Pirttisalo
Jalabelle Dipped In Chocolate "Åke", kuvaaja Juliana Pirttisalo
 
Jalabelle Dipped In Chocolate, kuvaaja Jane Laakkonen
Jalabelle Dipped In Chocolate, kuvaaja Jane Laakkonen

Koira ?, Kuvaaja Ulla Ruistola
Koira ?, Kuvaaja Ulla Ruistola