Aggressiivisesti käyttäytyvä koira tulkitsee tilanteita väärin. Koira kokee hyökkäävyyttä aiheuttavat tilanteet itselleen hyvin uhkaavina, vaikka niihin ei todellisuudessa sisältyisikään mitään uhkatekijöitä. Tunne henkeä uhkaavasta tilanteesta saa koiran puolustautumaan "kuin henkensä edestä". Kyseisen koiran kynnys hyökätä on alhainen ja sen perusluonne voi olla hyvinkin epävarma. Alhainen hyökkäävyyskynnys voi johtua koiran perimästä eli sen luonteesta taikka siitä, että koiraa on kohdeltu sen varhaiselämässä kaltoin, jolloin se oppii puolustautumaan hyökkäämällä. Syynä voi myös olla rajoittunut kokemusmaailma pentuaikana. Tällaiselle hyökkäävälle koiralle voidaan yrittää opettaa hyväksyttävämpiä tapoja reagoida. Jos hyökkäävyys johtuu koiran vanhemmiltaan perimästä luonteesta, on siihen vaikuttaminen huomattavan vaikeaa, eikä siitä todennäköisesti koskaan saada täysin luotettavaa kumppania. Ongelman kanssa on joko opittava elämään tai koirasta on luovuttava. Aggressiivisen koiran luovuttaminen toiseen perheeseen ei ole kovinkaan järkevä vaihtoehto, sillä kuten muistatte, meistä vain ani harvat ovat luontaisia koirien käsittelijöitä ja loput joutuvat taidon opettelemaan ja kukaan tuskin ehdoin tahdoin haluaa itselleen hankalaa koiraa vaikeuttamaan elämäänsä.

Aggressiivista käyttäytymistä aiheuttavien tilanteiden välttäminen on yksi keino selviytyä hankalan koiran kanssa. Sekä koiraan, että sen perheeseen suuntautuvalla käytösterapialla ja/tai koiran lääkityksellä voidaan saada aikaan joissakin tapauksissa huomattavaakin tilanteen paranemista, jopa niin, että koiraa uhkaavasta lopettamisesta voidaan luopua. Perheen motivaatiolla on tässä suuri merkitys, sillä heidän on opeteltava kokoaan uusi suhtautumistapa koiraansa. Heidän omistamansa yksilö kun ei sattunutkaan olemaan se helppo koira, jonka he cockerin hankkiessaan uskoivat saavansa.