SUOMEN SPANIELILIITON MEJÄ-MESTARUUSKOE 2012 UUSILLA SÄÄNNÖILLÄ
SSL mejamestari2012
Vuoden alussa tulivat voimaan SSL:n uudet MEJÄ-mestaruuskokeen säännöt. Suomi on jaettu kuuteen lohkoon (1-6), joista kustakin valitaan edustaja ja kaksi varakoiraa syksyn mestaruuskokeeseen. Lohkojen edustajat voidaan valita joko saavutettujen koetulosten pistemäärien tai karsintakokeen perusteella. Osallistumisoikeus on SSL:n jäsenyhdistyksen jäsenen FCI 8.2. ja 8.3 kuuluvilla koirilla. Useampaan SSL:n alaiseen yhdistykseen kuuluvien on valittava yhdistys, sillä vain yhtä yhdistystä voi edustaa.

Cockerspanielit ry kuuluu LOHKOON 2 yhdessä Lounais-Suomen Spanielikerhon ja Suomen Lagottoklubin kanssa. Lohkojako ja mestaruuskoesäännöt löytyvät Spanieli-lehdestä no 4/11 ja SSL:n kotisivuilta www.spanieliliitto.fi.

Lohko 2 on päättänyt valita 2012 lohkoedustajan ja varakoirat valintamenettelyllä. Valinta suoritetaan kolmen parhaan voi-luokassa saavutetun tuloksen yhteenlasketun pistemäärän perusteella. Tasatuloksissa ratkaisee neljäs tulos. Jos tilanne on vielä tasan, ratkaisee arpa. Koetuloksiksi hyväksytään edellisen rotumestaruuskokeen jälkeen saavutetut voittajaluokan tulokset.

Mikäli mielit mestaruuskokeeseen ja haluat edustaa Cockerspanielit ry:tä toimi seuraavasti:
– ilmoita koirasi kirjallisesti lohkovastaavalle viimeistään 14 vrk ennen mestaruuskoetta eli 2.9.2012 mennessä
– osoite on Ulla Ketola Pihlajakatu 22, 13220 Hämeenlinna
– liitä mukaan kopiot koetuloksista.

Tänä vuonna mestaruuskokeen järjestää lohko 2. Koe pidetään 16.9. Hämeenlinnan Rengossa.
Ylituomarina on Juha Junkala. Kokeeseen osallistuu 7 voi-luokan koiraa; edellisen vuoden mestari ja 6 lohkojen edustajaa. Koemaksu on 60 euroa. Kokeen käytännön järjestelyistä vastaa Cockerspanielit ry yhdessä Etelä-Hämeen alajaoston kanssa.
Tiedustelut
Ulla Ketola, lohkovastaava lohkossa 2
040-5335339 tai ulla.ketola@pp2.inet.fi