Tokokokeissa testataan koiran ja ohjaajan välistä yhteistyötä sekä koiran koulutuksen tasoa neljässä eri luokassa.

Osallistumisoikeus
Kokeeseen saavat osallistua kaikki tunnistusmerkityt ja Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti rokotetut 10 kk täyttäneet koirat. Erikoisvoittajaluokkaan saavat osallistua 15 kk täyttäneet koirat.

Alokkaasta erikoisvoittajaluokkaan ja tottelevaisuusvalioksi
Tottelevaisuuskokeet koostuvat neljästä luokasta. Seuraavaan luokaan voi osallistua saatuaan luokasta 1-palkinnon tai viimeistään kun 1-tuloksia on kolme. Kolmella 1-tuloksella luokasta saa koulutustunnuksen (TK). 

Kokeiden luokat ovat alokas (ALO), avoin (AVO), voittaja (VOI) sekä erikoisvoittajaluokka (EVL).

Kun erikoisvottajaluokasta saa kolme 1-palkintoa vähintään kahdelta eri tuomarilta sekä on saanut näyttelyistä vähintään “hyvän”, koiralle on mahdollista anoa Suomen tottelevaisuusvalion arvoa (FIN TVA).